Autasud

 2017 | 2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

2017

 • MIHKEL MARDNA, Kihnu valla aukodanik 2017

Kihnu vallaelanikele heategevuslikus korras osutatud teenuste eest tervisevaldkonnas.

 • MIHKEL VESIK, elutööpreemia 2017
Austusavaldusena aastakümnete jooksul armastusega tehtud rannakaluri töö eest. 
 • AASTA TEGU
MTÜ OAD tegu, suveteatri "Meri muigab teitele vasta" Kihnu toomine.
 

2016 

 • VIKTOR MERIKK IVASK  e ISA VIKTOR, Kihnu valla aukodanik 2016

Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • HELLE TREIMUTH, elutööpreemia 2016

Pikaajalise teenistuse eest Kihnu perearstina.

 • AASTA TEGU
"Kihnu Virve"  sai valmis ja jõudis Kihnu-mandri vahelise ühenduse pidamiseks liinile 2015.aastal. Uus laev teeb elu saarel oluliselt mugavamaks, tähendab täiesti uut kvaliteeti Kihnu ja mandri vahelises ühenduses ja annab saarele uue hingamise.
 

2015

 • EINO PEDANIK, Kihnu valla aukodanik 2015

Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • ELLA LEAS, elutööpreemia 2015
Osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu käsitöö elavana hoidmisel, teadmiste ja oskuste edasiandmisel ning kirikulaulu ja - elu eestvedamisel.
 
 • AASTA TEGU
Kihnu sadamahoone ehitamine, ehitajaks AS Saarte Liinid.
 

2014

 • TEMA PÜHADUSE KONSTANTINOOPOLI PEAPIISKOPI OIKUMEENILISE PATRIARH BARTHOLOMEUS, Kihnu valla aukodanik 2014

Kihnu vallale oma külaskäiguga au osutamise eest.
 
 • AVO RAHU, Kihnu valla aukodanik 2014
Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete- Kihnu ja mandri vahelise transpordi aastatepikkuse organiseerimise ja korraldamise tulemusena tänaseks laitmatu ühenduse eest mandriga.
 
 • JAAN VAHKEL, elutööpreemia 2014
Erilise auavaldusena Kihnu rahvale osutatud väljapaistvate teenete- aastakümnete pikkuse armastuse ja suure südamega tehtud kaptenitöö eest.
 • AASTA TEGU

Kihnu Tuletorni avamine, (SA Kihnu Kultuuriruum). Inglismaal, Porter & Co tehases, samas, kus valmis Eiffeli torn, malmist tehtud ja meritsi osadena kohale toodud ning 1864 aastal Kihnu saarel detailidest kokkumonteeritud torni tipust avanevat suurepärast vaadet saab igaüks peale 17- aastast vaikelu tornis, mille põhjustas majakavahi töökoha kadumine, taas nautida.

 

2013

 • PEETER VESIK, Kihnu Valla aukodanik 2013

Annetas suure summa Kihnu kiriku restaureerimiseks ning organiseeris samaks tarbeks annetuste kogumist väliskihnlastelt Kanadas.
 
 • ENDEL SUTT, Kihnu Valla aukodanik 2013 (postuumselt)
Kihnlaste suguvõsade uurimine, sugupuude koostamine ja elu jooksul kogutud materjali kihnlastele kättesaadavaks tegemise eest.
 
 • ANNA LILLES, elutööpreemia 2013
Erilise austusavaldusena tehtud elutöö eest.
 
 • Aasta kihnlase aunimetus jäi välja andmata

Kuigi toimus mitmeid olulisi sündmusi - hambaravikabineti avamine, saarte Pärimuskultuuri päevade traditsiooni algatamine, kiriku tornikupli restaureerimine - olid kõik koostööprojektid. Ühe inimese panust on raske välja tuua.

 

2012

 • LEINO BLASEN, Kihnu Valla aukodanik 2012

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 • HILMA KERBAK, aasta kihnlane 2012

Järjepideva ja tulemusliku töö eest Kihnu lastele pillimängu ja laulu õpetamisel.
 
 • EEVI TÜRK, elutööpreemia 2012
Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

 

2011

 • MARE MÄTAS, aasta kihnlane 2011

Kihnu Mere Peo traditsiooni algatamise ja ürituse eduka elluviimise eest.
 • VILMA METSA, elutööpreemia 2011

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.

 

2010

 • Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit STEFANUS, Kihnu valla aukodanik 2010

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 • MAIE AAV, aasta kihnlane 2010

Kihnu Muuseumi rekonstrueerimise projekti eduka elluviimise eest.
 • ENDEL VESIK, elutööpreemia 2010

Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

 

2009

 • ANU RAUD, Kihnu valla aukodanik 2009
Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 
 • ENNO KAARE, aasta kihnlane 2009

Kihnu jäätmejaama töölerakendamise eest.

 • KATRIN KUMPAN, elutööpreemia 2009

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu rahvalaulu ja kultuuri säilitamise ja arendamise eest.

 

2008

 • MARK SOOSAAR, Kihnu valla aukodanik 2008

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 
 • MIHKEL SAARE, aasta kihnlane 2008
Kihnu Külmhoone tegevuse eestvedamise eest.
 • ROSAALI KARJAM, elutööpreemia 2008

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

 

2007

 • HARRI JÕGISALU, Kihnu valla aukodanik 2007

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 • MARIA KÖSTER, Kihnu valla aukodanik 2007 (postuumselt)

Erakorraliselt väljastatud aunimetus.
 • TAIVI LAOS, aasta kihnlane 2007

Lasteaia loomise ja eestvedamise eest.
 
 • ANNE-MARI BURAKOVA, elutööpreemia 2007
Teenistuse eest Kihnu muuseumis ja Kihnu koolis.
 • VIRVE KÖSTER, elutööpreemia 2007

Pika ja tulemusliku töö eest kultuuri valdkonnas.

 

2006

 • INGRID RÜÜTEL, Kihnu valla aukodanik 2006

Pikaajalise Kihnu rahvamuusika alase teadustöö eest.
 
 • ENNO TŠETŠIN, aasta kihnlane 2006
Traditsioonilise paadiehituse taastamise eest.
 • ELMAR RANDMA, elutööpreemia 2006

Hariduselu edendamise ja kohaliku omavalitsuse pikaaegse juhtimise eest.