2016. a taotlusvoor

Pärnu maavanem kuulutas  29.03.2016 korraldusega nr 1-1/16/292 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru alates 1. aprillist 2016.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

2016. aasta taotlusvoorus on prioriteetseks valdkonnaks veesüsteemide valdkond ja eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mis liituvad olemasoleva puurkaevuga. 

Nõu ja abi taotluste koostamiseks ja vajalike dokumentide kohta saab vallavalitsuse nõunikult Enno Kaarelt telefonil 446 9910 ja e-posti aadressil nounik@kihnu.ee või info@kihnu.ee

 

Taotluste esitamise tähtpäev on 3. juuni 2016

 

Programmdokument

Taotluse vorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

  1. Mari Mets, komisjoni esimees

  2. Ivar Tenson

  3. Ene Laine

  4. Paal Põlluste

  5. Käthlin Palu

  6. Elme Männi

  7. Marika Vesik

Vallavalitsuse korraldus

Taotluste hindamisjuhend

Rahuldatud taotlused

Toetuse kasutamise aruanne 2016