Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi E-post Amet
Jaan Urvet kool@kihnu.ee Direktor, ajalugu, ettevõtlus
Elme Männi huvijuht@kihnu.ee Lasteaia õpetaja, huvijuht
Erle Tapp erletapp@kihnu.ee Inglise keel, eesti keel, programmi "Ettevõtlik kool" koordinaator
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee Algklassid, matemaatika
Hille Ojala hilleojala@kihnu.ee Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Hilma Kerbak hilmakerbak@kihnu.ee Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants
Ille Palu illepalu@kihnu.ee

Lasteaia õpetaja

Kai Maser kaimaser@kihnu.ee Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus
Külli Laos kyllilaos@kihnu.ee Algklassid, kihnu keel, kihnu laul ja tants
Ly Lilles lylilles@kihnu.ee Vene keel, matemaatika
Milvi Vahkel - Lasteaia õpetaja abi
Ragnar Anniko ragnaranniko@kihnu.ee Kehaline kasvatus

Triinu Vohu

triinuvohu@kihnu.ee Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus
Krista Urvet sotsiaalpedagoog@kihnu.ee sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator

 

Kihnu kooli teenindav personal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evitoevali@kihnu.ee Raamatukogu
Talvi Kott koolisookla@kihnu.ee Kokk
Valve Sutt - Koristaja, abitööline