Palgaandmed

Kihnu Vallavalitsuse palgajuhend

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee


Kihnu valla ametnike põhipalgad seisuga 01.01.2015

Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Koormus Põhipalk
Abivallavanem Taivi Vesik 0,5 500

Arendusnõunik

Mari  Mets 1,0 1000
Nõunik Enno Kaare 1,0 1000
Sotsiaalametnik Aive Havik 0,7 560
Vallasekretär Heldy Põlluste 1,0 1000

 

Kihnu valla ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu:

Kihnu valla ametnike palgatabel 2011

Kihnu valla ametnike palgatabel 2006-2010