Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetust makstakse raske  ja sügava  puudega isikule, kellele on perekonnaseaduse alusel määratud eestkostja või hooldaja, kellel puudub ülalpidamiskohustus.
 
Toetuse suurus on:
32 eurot kuus - sügava puudega isikule;
20 eurot kuus - raske puudega isikule.
 
Avalduse toetuse saamiseks esitab isik ise või eestkostja koos taotlust põhjendavate dokumentidega vallavalitsusele.