Tänukirjad

| 2017 |2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2017

 • JAAK VISNAP

Läbi kunstilaagrite korraldamise Kihnu värviküllasemaks muutmise eest.

 • REET LAOS

Merekultuuriaasta mitmekesise ja väärika sisustamise eest 
 
 • MIRJAM AAV
Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.
 
 • KAI LEAS
Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.
 • RAILI LEAS

Vabatahtliku panuse eest laste ja noorte huvitegevuse korraldamisel .
 • RAINER VESIK

Kodanikuaktiivsuse eest merepäästetööde korraldamisel. 

 • ERVE SÕÕRU

Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervisemurede lahendamisel.

 • INDREK KAJU

Heategevusliku panuse eest Kihnu Kooli arvutipargi uuendamisel.
 • ELME MÄNNI

Kihnukielsete luuletuste koostamise, nende lastele õpetamise ja läbi selle Kihnu kiele propageerimise eest.
 
Elme mõestab saelma siäda
 
lastõaa lapsõd piäst neid tiädväd,
 
riiki täüs maoga mäger ning aguraat rebäne
 
neid sõnu tämä siädmä ond üsä teräne
 
Kui sioksõ valuga edekohe
 
ond panna tämäl arus,  
 
siis niipiä jälle kihnu kiel
 
mue järge ond egäs talus 
 
 • UNO KASK

Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.
 • IVAR TENSON

Täname, et peale postkontori kadumist saarelt leidsid Kihnurand AS juhatajana võimaluse postipunkti vastuvõtuks ja tänu Sinu organiseerimisele on paradiisisaarel jätkuvalt võimalik sularaha välja võtta.
 
 • MATTIAS LAOS
Kihnu tuletõrje ajaloo koostamise ja selle tulemusliku esitluse eest vabariiklikel konkurssidel
 
Mattias koostas uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus", millega võitis õpilaste teadusfestivali, Siseministeeriumi eripreemia ja üldarvestuse III preemia,  Aino Lepa Pärnumaa koduuurimispreemia ning 46-nda Üleriigilise koduuurimiskonverentsi peapreemia.
 
 • KÜLLI LAOS
Üle-Eestilise preemia vääriliseks tunnistatud uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus" juhendamise eest.
 
 • ENN RAADIK
Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.
 • VEERA LEAS

Väsimatu spordi- ja kultuurielu rikastamise, edendamise ning ka teiste sinna ellu kaasatõmbamise eest.

 • AGNES MAASING

Vabatahtliku panuse, doonoripäeva läbiviimise eest Kihnus.

2016

 • JANA RUUBEL 

Kihnu kokaraamatu "Armastusega Kihnust, uut ja vana saareköögist"  üllitamine. Raamat on pärjatud tiitliga "Aasta kokaraamat 2015".
 • EVE LAOS 

Südamega tehtud töö eest Kihnu Postkontoris.

 • AIVE HAVIK
Tema eestvedamisel viidi Kihnus läbi tööharjutus, vabatahtlik töö ja nõustamisteenused ja seda tegevus tagajärjel hindas Töötukassa Kihnu valda tiitli " Pärnumaa parim omavalitsus" vääriliseks. 
 
 • MARIKA PRISKE 
Pikaajalise panuse eest Kihnu ja mandri vahelise ühenduse korraldamisel. Tema Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleriks oleku ajal rekonstrueeriti Kihnu lennuväli, Munalaiu ja Kihnu sadama riigi osa, telliti uus laev „Kihnu Virve".
 • TRISMILE MTÜ JA SÕBRAD

Kihnu Männäkäbä maratoni idee ja läbiviimise eest. Tunnistati 2015 aastal parimaks uueks jooksuvõistluseks.
 
 • MIHKEL MARDNA 
Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervise edendamisse. Annetas solaariumi, tervisekapsli, infrapunasauna ja jooksulindi.

 

2015

 • KIHNU PÄÄSTEKOMANDO

Meie turvatunde hoidmise eest.
 
 • MAIE AAV
Aktiivse tegevuse eest muuseumis, kultuurielu rikastamine erinevate tegevuste ja võimaluste pakkumiste kaudu.
 
 • LUULE AAV
Südamega tehtud töö eest pereõena.
 • PAAL PÕLLUSTE

Vabatahtliku tegevuse, oskuste ja võimaluste leidmise eest kõikvõimalike probleemide lahendamisel.
 
 • MTÜ KIHNU MERE SELTS
Vabatahtliku merepääste ellukutsumise ja arendamise eest Kihnus.
 
 • MTÜ "TERE, TERVIS!"
Omaalgatuse eest puhkepaikade ja viitade projekti elluviimisel.
 
 • SILVIA SOIDE

Kultuuripärandi aasta raames korraldatud eesti-teemalisel fotovõistlusel peapreemia Kihnu toomise eest.

 • KIHNU PILLILAPSED
Nad on muusikaline päikesekiir igal vajalikul esinemisel ja esindamisel.

 

2014

 • MART HIRV 

Ta on oma südameasjaks pidanud Kihnu elektrikatkestuste võimalikult kiiret likvideerimist.
 • ARNO ALAS

Traditsioonilise eluviisi, maaharimise ja loomapidamise säilitamise eest.
 
 • AS LUPREE
Jätkuva panustamise eest kihnlaste nägemismurede leevendamisel.
 • HELJE SAARE

Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 • ÜLO MELL

Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 • PAAL PÕLLUSTE

Vabatahtliku panuse eest.
 
Väljavõtted ettepanekutest: ".... tema on see mees, kes lahendab saarel nii palju muresid ja probleeme, mis teinekord jäävad märkamata, olgu selleks elektrikatkestus, kuskile kinni jäänud masin, internetiühendus või just puuduolev kruvi ehituses"
 
"Kui saarel pole elektrit, siis Paal on see, kes püüab lahendust leida, kui hõljuk on katki, läheb Paal appi, kui midagi ehituslikku on vaja teha, siis Paal teeb ja kõike seda oma ajast."
 

2013

 • RIINA ja MIHKEL SAARE ning LUULE AAV ja ALLAN LAARENTS
Südamega oma töösse ja saarerahva tervisemuredesse suhtumise ja selle kaudu meie turvalisuse tagamise eest.
 • HILMA KERBAK ja KÜLLI LAOS

Saarte Pärimuskultuuri pärvade traditsiooni algatamise eest.
 • KAISA LAOS ja RAIGO TŠETŠIN

Kihnu uudiste ja raadiosaadete toimetamise ja edastamise eest 2012 aastal.
 • ENN VELLEND

Järjepidevuse tagamise eest Kihnu meditsiinis.
 • KARMO VUNK

Hambaravikabineti ehitamisel ja sisustamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 • AIRI KRUUSE ja KERSTI HENDRIKSON

Tänud hambaarstidele, et nad võtsid vastu väljakutse, mis aitab kihnlastel astuda särava naeratusega läbi elu.

 

2012

 • EHA VELLEND

Võimaluse loomise eest anda meditsiinilisi analüüse Kihnus.
 • MARIA MICHELSON

Viiulimängu edendamise eest.
 • KIHNU KULTUURIRUUM

Esimese Kihnu viiulifestivali korraldamise eest.
 • KIHNU KULTUURI INSTITUUT

Kihnukeelse lasteraamatu "Aett, eit ning mia" kirjastamise eest.
 • JOEL SANG

Kihnu Raamatukogule kingitud raamatute eest.
 • MARIS VALM

Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.
 • PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA

Kihnu valla esmaabisüsteemi käivitamise eest.
 • SILVI MURULAUK

Väljaspool Kihnut elavatele kihnlastele üläljõstmistõ korraldamise eest.
 • TÕSTAMAA VALD

Kihnlastele hõljukiühenduse korraldamise eest.
 • VIIVE LEHOLA

Abivajajate abistamise eest.

 

2011

 • KÜLLI LAOS, REENE LEAS, EVI TÕEVÄLI

Panuse eest Kihnu Aabetsa valmimisse.
 • KIHNU MERE SELTS

Kihnu Jõujaama korrastamise ning 2010. aasta meeldejäävate kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimise eest.
 • MÕNU KÄSITÖÖTALU

Tegevuses osalejatele Kihnu käsitöö ja kultuuri hoidmise ja edasiarendamise eest.
 • HILMA KERBAK

Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu ja laulu õpetamise eest.
 • VEERA LEAS

Kihnu-Ruhnu mängude traditsiooni taaselustamise ja eduka läbiviimise eest.
 • MILVI VAHKEL

Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.
 • ÜLLE PÜÜA

Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.
 • OLEV MIHKELMAA

Kihnu inimeste ja eluolu fotodele jäädvustamise eest.
 

2010

 • MIHKEL LEAS
Kodanikualgatuse eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli hoolekogu esimehena.
 • JAANUS JÜRIVETE

Igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste transpordivajaduste tagamisel.
 • RAINO LAINE, JAANUS PÕLDER, RAIDO KOPPEL

Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest.
 • TOOMAS PAJULA

Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest.
 • BRITT LANKOTS

2009. aastal nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 • PAAL PÕLLUSTE

Valla 2009. aasta suurprojekti Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine, teostamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 • KÜLLI LAOS

Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.
 

2009

 • HILMA KERBAK

Mitmekülgse ja eduka huvitegevuse ja Kihnu pillimängu-traditsiooni elustamise eest.
 • EDA TAPP

Laste mänguväljaku projekti juhtimise eest.
 • KOIT LEAS

Ettevõtluse arendamise eest.
 • MARE MÄTAS

Metsamaa külakeskuse avamise eest.

 • dr. MIHKEL MARDNA ja dr. ROMEK MÄRTSIN

Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervishoiu valdkonnas.
 

2008

 • ELLA LEAS, ELVI VESIK, SALME SUTT, MARIA KÖSTER, LIISA NAZAROVA, MARIA LAOS, VILMA LAARENTS, SALME MÄTAS

Kihnunaised pika ja kohusetruu teenistuse eest Kihnu kirikus.
 • MIHKEL LEAS

Kihnu kalurite tulemusliku esindamise eest.
 • ENDEL VESIK

Pikaajalise töö eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.

 

2007

 • ANDRES PREE

Heategevusliku panuse eest.
 • ANNELI LAARENTS

Käsitööpoe rajamise eest.
 • HANNO HAAMER

Heategevusliku panuse eest.

 • JOEL SANG

Heategevusliku panuse eest.
 • LEA JÕGISUU, MARE MÄTAS

Laste ettevalmistamise ja suurepäraste tulemuste saavutamise eest Itaalias.
 • MARJU VESIK, NELE VESIK

Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.
 • PAAL PÕLLUSTE

Kihnu Majanduse OÜ käivitamise eest.
 • PRIIT HALLER

Heategevusliku panuse eest.
 

2006

 • MARE MÄTAS
Koduloo ringi juhatamise eest.
 • AGO LAOS, ENDEL VESIK, ERVIN KALDMÄE, JAANUS KULDKEPP, MIHKEL SAARE, RÜNNO PIKK, TAAVI SEPP, TARMO LAOS, TIIT LANNO, VALLO UMB
Kihnu Päästemeeskond, mehisuse eest päästetöödel 2005. aasta jaanuaritormi ajal.