Kihnu vald 2017-2025

 

Taas on asutud ülevaatama valla arengukava, et seda uuendada nind seada eesmärgid juba aastateks 2017-2025.
Koostatav Kihnu valla arengukava 2017-2025 on avalikult kättesaadav siin.
Arengukava avalik arutelu toimub 16. veebruaril kell 13.00 Kihnu Rahvamajas.
Kõik ettepanekud on teretulnud ning neid võib esitada e-posti teel aadressil arendusnounik@kihnu.ee