KIHNU ÜLDKOGU

 

14. märtsil 2017. a kell 17.00 Kihnu Rahvamajas

 

Kihnu valla üldkogu istungi päevakorrapunktid on järgmised:

 

1. Kihnu valla arengukava 2017-2025 arutelu ja kooskõlastamine. Avalikult on dokumendi eelnõu kättesaadav valla kodulehel www.kihnu.ee ja vallamajas (tööpäevadel 8.00-16.00). Ettepanekuid eelnõude täiendamiseks võib esitada ka kirjalikult kuni 13. märtsini 2017. Ettepanekud esitada e-postiga aadressil info@kihnu.ee või postiga Linaküla, Kihnu vald, 88003, Pärnumaa.

 

2. Info.

 

Ootame Teie aktiivset osavõttu!