Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism"

 

Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik – kus vanad kultuuritraditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Sellele vaatamata on unikaalne kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO-märk antud piirkondade tutvustamisel turismisihtkohtadena liialt vähe kasutatud.Kuna UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Nimekirja ametlikku logo ei ole lubatud turunduse eesmärgil kasutada, on vajadus ühise slogani järele endi tutvustamiseks ja turundamiseks turismi sihtkohana.

 

Projekti eesmärgid:

Projekti tulemusena loovad partnerid ainulaadse turismitoote, mis koosneb kohalikust kultuuripärandist, kohalike turismiettevõtete teenustest ja atraktiivsetest turismiobjektidest. Ühiselt loodud turismitoode muudab mainitud omakultuuri piirkondade unikaalse väärtuse turistidele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks.

 

Projekti tegevused:

TP1 Tootearendus

TP2 UNESCO-märgi tulemuslik kasutamine piirkonna kui turismisihtkoha tutvustamisel

TP3 Turundus ja kommunikatsioon

 

Projekti partnerid:

MTÜ Setomaa Turism, SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus "Suiti", Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus

 

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 29.02.2020

Projekti eelarve:

1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

 

Projekti avakoosolek ning partnerluslepingu allakirjastamine toimub 06.-07.märtsil Setomaal.