Uudised ja teated

          MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

          MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER...

Alates 2006. aastast tunnustavad vallavalitsus ja vallavolikogu kihnlasi ja Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel:...

AEG NIMETADA OMA KANDIDAADID VALLA AUTASUDELE

Alates 2006. aastast tunnustavad vallavalitsus ja vallavolikogu kihnlasi ja Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel:...