Kihnu Vallavalitsus teatab

Kihnu valla eelarvestrateegia 2017-2025

 

eelnõuga saab tutvuda kuni 07.04.2017 Kihnu Vallavalitsuses tööpäevadel 8.00-16.00 ning valla kodulehel Juhtimine-Arengukava 2017 .

Kihnu valla eelarvestrateegia lähtub Kihnu valla arengukavast perioodiks 2017-2025. Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kihnu valla eelarvestrateegia koos arengukavaga on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

Vallavalitsus ootab vallaelanikelt kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu täiendamiseks kuni 07. aprillini 2017. Ettepanekud esitada e-postiga aadressil pearaamatupidaja@kihnu.ee või postiga Linaküla, Kihnu vald, 88003, Pärnumaa.

Eelarvestrateegia esimene avalik arutelu toimub

30. märtsil kell 14:30 Kihnu Rahvamajas volikogu istungi päevakorrapunktina.

 

Eelarvestrateegia teine avalik arutelu toimub

11. aprillil kell 11:00 Kihnu Rahvamajas.

 

Ootame Teie ettepanekuid ja osalemist!