Pärnu Maavalitsus teavitab Väikesaarte programmi taotlusvooru väljakuulutamisest. Väikesaarte programmiga seonduva vajaliku info leiate Pärnu Maavalitsuse kodulehelt aadressil:

http://parnu.maavalitsus.ee/vaikesaarte-programm