Uudised ja teated

TEADE Kihnu Postipunkt SULETUD 20. juuni 2018 ning seoses töötaja viibimisega puhkusel 25. juuni - 01. juuli 2018. Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Teade!

TEADE Kihnu Postipunkt SULETUD 20. juuni 2018 ning seoses töötaja viibimisega puhkusel 25. juuni - 01. juuli 2018. Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu   AVALIK VÄLJAPANEK 06.juunil – 20.juunil...

Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu   AVALIK VÄLJAPANEK 06.juunil – 20.juunil...

2018.a. PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 09. mail 2018 kell 10.00 – 15.00 Kihnu Rahvamajas

Keskkonnaameti teadaanne

2018.a. PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 09. mail 2018 kell 10.00 – 15.00 Kihnu Rahvamajas

Teade Saadame Teile info lasterikaste perede toetuse taotlemise kohta. Palume teavitada kodutoetuse taotlemise võimalusest oma valla/linna toetust vajavaid lasterikkaid peresid. ...

Kodutoetus lasterikastele peredele - taotlusvooru avamise teade

Teade Saadame Teile info lasterikaste perede toetuse taotlemise kohta. Palume teavitada kodutoetuse taotlemise võimalusest oma valla/linna toetust vajavaid lasterikkaid peresid. ...

Kihnu Vallavalitsus kuulutas oma 10. aprill 2018 korraldusega nr 24 välja avaliku kirjaliku enampakkumise  Kihnu tehnokeskus-jäätmejaamas pesula ruumide rendile andmiseks pesumaja...

Avalik kirjalik enampakkumine - ruumi rent pesumaja teenuse osutamiseks

Kihnu Vallavalitsus kuulutas oma 10. aprill 2018 korraldusega nr 24 välja avaliku kirjaliku enampakkumise  Kihnu tehnokeskus-jäätmejaamas pesula ruumide rendile andmiseks pesumaja...

Kihnu Vallavalitsus teatab   Kihnu Vallavolikogu lõpetas 29 . märtsi 2018. a otsusega nr 12   LEMSI KÜLA SADAMAPIIRKONNA JA VANAKIRIKUMÄE ...

Kihnu Vallavalitsus teatab

Kihnu Vallavalitsus teatab   Kihnu Vallavolikogu lõpetas 29 . märtsi 2018. a otsusega nr 12   LEMSI KÜLA SADAMAPIIRKONNA JA VANAKIRIKUMÄE ...

    Kihnu Vallavalitsus teatab     Kihnu Vallavolikogu algatas 29. märtsi 2018. a otsusega nr 13   ÕMBLUSE DETAILPLANEERINGU NING JÄTTIS...

Kihnu Vallavalitsus teatab

    Kihnu Vallavalitsus teatab     Kihnu Vallavolikogu algatas 29. märtsi 2018. a otsusega nr 13   ÕMBLUSE DETAILPLANEERINGU NING JÄTTIS...

https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-valla-haldusspetsialisti-tookoht

Haldusspetsialisti konkursi tähtaega on pikendatud kuni 23.04

https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-valla-haldusspetsialisti-tookoht

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusvoor on avatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks (vt joonist ). Platsi võib kasutada...

KIHNU VALD KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE

Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks (vt joonist ). Platsi võib kasutada...

Kandideerimisinfo:  https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-kooli-direktori-konkurss

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kihnu Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kandideerimisinfo:  https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-kooli-direktori-konkurss

TEADE   Kihnu Postipunkt SULETUD seoses töötaja viibimisega töölähetusel 12. aprill - 18. aprill 2018.   Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Kihnu Postipunkt SULETUD seoses töötaja viibimisega töölähetusel 12. aprill - 18. aprill 2018.

TEADE   Kihnu Postipunkt SULETUD seoses töötaja viibimisega töölähetusel 12. aprill - 18. aprill 2018.   Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud. Taotlusvoorud on avatud 12. märts-01. aprill 2018.  Taotlused koos nõutud lisadokumentidega...

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud.

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud. Taotlusvoorud on avatud 12. märts-01. aprill 2018.  Taotlused koos nõutud lisadokumentidega...

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" kehtestamine   Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu...

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" kehtestamine   Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu...

          MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

          MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER...

Alates 2006. aastast tunnustavad vallavalitsus ja vallavolikogu kihnlasi ja Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel:...

AEG NIMETADA OMA KANDIDAADID VALLA AUTASUDELE

Alates 2006. aastast tunnustavad vallavalitsus ja vallavolikogu kihnlasi ja Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel:...

Hea kihnlane, vaata üle oma elanikeregistri sissekirjutus ja registreeri elukohaks Kihnu vald. Laeva sõidusoodustusi kohalikele elanikele saad kasutada siis, kui oled 1. jaanuari seisuga Kihnu...

Hea kihnlane, vaata üle oma elanikeregistri sissekirjutus ja registreeri elukohaks Kihnu vald.

Hea kihnlane, vaata üle oma elanikeregistri sissekirjutus ja registreeri elukohaks Kihnu vald. Laeva sõidusoodustusi kohalikele elanikele saad kasutada siis, kui oled 1. jaanuari seisuga Kihnu...

Teeäärse maa omanik. Et tagada päästeautode ning teehooldusmasinate ligipääs, palume teeäärsete kinnistute omanikel piirata oma kinnistu tee poole jäävat haljastust. ( KLIKI postitusel, et näha...

Teeäärse maa omanik. Et tagada päästeautode ning teehooldusmasinate ligipääs, palume teeäärsete kinnistute omanikel piirata oma kinnistu tee poole jäävat haljastust. (KLIKI postitusel, et näha kaart)

Teeäärse maa omanik. Et tagada päästeautode ning teehooldusmasinate ligipääs, palume teeäärsete kinnistute omanikel piirata oma kinnistu tee poole jäävat haljastust. ( KLIKI postitusel, et näha...

Kihnu Postipunkt puhkuseks SULETUD 19. detsember 2017-05. jaanuar 2018.

TEADE! Kihnu Postipunkt puhkuseks SULETUD 19. detsember 2017-05. jaanuar 2018 ...

Kihnu Postipunkt puhkuseks SULETUD 19. detsember 2017-05. jaanuar 2018.

Kihnu vallavolikogu neljapäevasel istungil olid kohal kõik üheksa liiget, päevakorra esimene punkt oli vallavanema valimine. Kandidaatide nimekiri suleti ühe kandidaadiga. Kandidaadiks jäi senine...

Kihnu vallavanemana jätkab Ingvar Saare

Kihnu vallavolikogu neljapäevasel istungil olid kohal kõik üheksa liiget, päevakorra esimene punkt oli vallavanema valimine. Kandidaatide nimekiri suleti ühe kandidaadiga. Kandidaadiks jäi senine...

Kihnu vast valitud volikogu liikmed pidasid neljapäeva hommikul esimese istungi, kohal oli kaheksa rahvaesindajat, puudus Priit Haller. Loe edasi siit ....

Kihnu vallavolikogu esimeheks valiti taas Paal Põlluste.

Kihnu vast valitud volikogu liikmed pidasid neljapäeva hommikul esimese istungi, kohal oli kaheksa rahvaesindajat, puudus Priit Haller. Loe edasi siit ....

Kihnu leht - 2017 oktoober
Kihnu Majanduse osaühingul (KMOÜ) on käsil tegevuse 12. aasta, mis on olnud märkamatult murranguline. Meie põllumajanduslik suund on aasta aastalt olnud samal tasemel, kuid võrreldes muude...

Kihnu Majanduse osaühingu tegemistest.

Kihnu Majanduse osaühingul (KMOÜ) on käsil tegevuse 12. aasta, mis on olnud märkamatult murranguline. Meie põllumajanduslik suund on aasta aastalt olnud samal tasemel, kuid võrreldes muude...

KOLMAPÄEV   09.00  - 15.00 NELJAPÄEV    09.00  - 15.00 REEDE            09.00   - 15.00 LAUPÄEV ...

KIHNU JÄÄTMEJAAM ja TAARAPUNKT on oktoobrist maini avatud järgnevalt:

KOLMAPÄEV   09.00  - 15.00 NELJAPÄEV    09.00  - 15.00 REEDE            09.00   - 15.00 LAUPÄEV ...

Kihnu Vallavalitsus avab tegevustoetuse taotlusvooru alates 1. augustist 2017. Taotlusvoor on avatud 22. augustini 2017. Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16....

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevustoetuse teise vooru.

Kihnu Vallavalitsus avab tegevustoetuse taotlusvooru alates 1. augustist 2017. Taotlusvoor on avatud 22. augustini 2017. Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16....

Kõiki postisaadetisi väljastatab puhkuse ajal Kihnu postiljon.  Vabandame ebamugavuste pärast. Info telefonil 5229458 Ilusat suve jätku!   

Seoses töötaja puhkusega on Kihnu postipunkt suletud ajavahemikul 03.august - 11.august 2017.

Kõiki postisaadetisi väljastatab puhkuse ajal Kihnu postiljon.  Vabandame ebamugavuste pärast. Info telefonil 5229458 Ilusat suve jätku!   

---------------------------------> Kihnu Jooksu 2017 protokoll

Kihnu Jooksu 2017 protokoll

---------------------------------> Kihnu Jooksu 2017 protokoll

1. juulist alustab süsteem Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (buss nr 40 ning 57) ja 1. augustist läheb uuele süsteemile üle kogu maakonna bussiliiklus.

Pärnumaa ühiskaart

1. juulist alustab süsteem Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (buss nr 40 ning 57) ja 1. augustist läheb uuele süsteemile üle kogu maakonna bussiliiklus.

Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel võõrandamata jäänud vara hindadega: 1. Elektriradiaator, hind 10 eurot/tk; 2. Tool suur, hind 5 eurot tk; 3. Tool väike, 5 eurot tk;...

KIHNU VALLAVALITSUS MÜÜB

Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel võõrandamata jäänud vara hindadega: 1. Elektriradiaator, hind 10 eurot/tk; 2. Tool suur, hind 5 eurot tk; 3. Tool väike, 5 eurot tk;...

Pärnu maavanem kuulutas  3.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/130 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru alates 4. aprillist 2017. Toetust saab taotleda füüsiline...

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

Pärnu maavanem kuulutas  3.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/130 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru alates 4. aprillist 2017. Toetust saab taotleda füüsiline...

Avanevad tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud.   Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud  alates 10.aprillist 2017.Taotlusvoorud on...

Avanevad tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud

Avanevad tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud.   Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud  alates 10.aprillist 2017.Taotlusvoorud on...

  EST-LAT-15 projekt  "Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena" Turismimarsruudi loomise koolituse I moodul 11.-12. aprill 2017  

11.04-12.04.2017 Päevakava

  EST-LAT-15 projekt  "Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena" Turismimarsruudi loomise koolituse I moodul 11.-12. aprill 2017  

Kihnu Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel valla omandisse kuulvad: elektriradiaatorid, toolid, lauad, mahlapress, rolleri Muravei. Vara kirjeldus, nimekiri ja alghind siin . ...

KIHNU VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE

Kihnu Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel valla omandisse kuulvad: elektriradiaatorid, toolid, lauad, mahlapress, rolleri Muravei. Vara kirjeldus, nimekiri ja alghind siin . ...

11-12.04-turismimarsruudi loomise koolituse I moodul 19.04-kohaliku kultuuripärandi kasutamine turismiteenuste disainis,1.päev 03.05-kohaliku kultuuripärandi kasutamine...

Algavad Est-Lat-15 projekti" Omakultuuripiirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena" raames toimuvad koolitused.

11-12.04-turismimarsruudi loomise koolituse I moodul 19.04-kohaliku kultuuripärandi kasutamine turismiteenuste disainis,1.päev 03.05-kohaliku kultuuripärandi kasutamine...

Pärnu Maavalitsus teavitab Väikesaarte programmi taotlusvooru väljakuulutamisest. Väikesaarte programmiga seonduva vajaliku info leiate Pärnu Maavalitsuse kodulehelt aadressil: ...

Väikesaarte programm 2017

Pärnu Maavalitsus teavitab Väikesaarte programmi taotlusvooru väljakuulutamisest. Väikesaarte programmiga seonduva vajaliku info leiate Pärnu Maavalitsuse kodulehelt aadressil: ...

                                                     ...

Kihnu valla eelarvestrateegia 2017-2025

                                                     ...

UUDIS   Valmis DigiTee internetivõrgu planeering   22.03.2017   DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus...

UUDIS!! Valmis DigiTee internetivõrgu planeering

UUDIS   Valmis DigiTee internetivõrgu planeering   22.03.2017   DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus...

KIHNU VALD KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks...

KIHNU VALD KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE

KIHNU VALD KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks...

Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism"   Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja...

Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism“

Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism"   Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja...

14. märtsil 2017. a kell 17.00 Kihnu Rahvamajas KIHNU ÜLDKOGU!

Kihnu Vallavolikogu teatab!

14. märtsil 2017. a kell 17.00 Kihnu Rahvamajas KIHNU ÜLDKOGU!

Kihnu vald 2017-2025   Taas on asutud ülevaatama valla arengukava, et seda uuendada nind seada eesmärgid juba aastateks 2017-2025. Koostatav Kihnu valla arengukava 2017-2025...

Kihnu valla arengukava 2017-2025

Kihnu vald 2017-2025   Taas on asutud ülevaatama valla arengukava, et seda uuendada nind seada eesmärgid juba aastateks 2017-2025. Koostatav Kihnu valla arengukava 2017-2025...

    Digitee tulevik sõltub elanike tahtest   2016 aasta sügisel Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse...

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest

    Digitee tulevik sõltub elanike tahtest   2016 aasta sügisel Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse...

Kuna Kihnu Vallavolikogu pole algatanud haldusüksuse piiride muutmist ja ka meid pole keegi ka ühinemisläbirääkimiste laua taha palunud, ei olnud Kihnu puhul tegu rahvaküsitlusega ...

Rahva arvamuse esmane kokkuvõte

Kuna Kihnu Vallavolikogu pole algatanud haldusüksuse piiride muutmist ja ka meid pole keegi ka ühinemisläbirääkimiste laua taha palunud, ei olnud Kihnu puhul tegu rahvaküsitlusega ...

Kihnu Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke "Kihnu Suaru sadama puhkekompleksis turuhoone ja mänguväljaku ehitamine"   Hanke tulemusena ehitatakse turuhoone ja mänguväljak...

Turuhoone ja mänguväljaku ehitamise hange

Kihnu Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke "Kihnu Suaru sadama puhkekompleksis turuhoone ja mänguväljaku ehitamine"   Hanke tulemusena ehitatakse turuhoone ja mänguväljak...

Kihnu Vallavalitsus annab teada, et 15. septembril 2016. a Kihnu Vallavolikogu otsusega nr. 21 kehtestati Sigatsuaru detailplaneering. Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval kella 8-16...

Sigatsuaru detailplaneeringu kehtestamine

Kihnu Vallavalitsus annab teada, et 15. septembril 2016. a Kihnu Vallavolikogu otsusega nr. 21 kehtestati Sigatsuaru detailplaneering. Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval kella 8-16...

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri detailplaneeringu ESKIISI AVALIK ARUTELU 06. oktoobril 2016. a kell 14.00 Kihnu Rahvamajas.

Kihnu valla Lemsi küla Silveri detailplaneeringu

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri detailplaneeringu ESKIISI AVALIK ARUTELU 06. oktoobril 2016. a kell 14.00 Kihnu Rahvamajas.

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. ...

Pärnu maakonna planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. ...

Ettevõtlustoetuste taotlusvoor  avaneb 15.augustil   Kihnu Vallavalitsus avab  ettevõtlustoetuse taotlusvooru alates 15.augustist 2016, taotlusvoor on avatud...

Ettevõtlustoetuste vooru avanemine

Ettevõtlustoetuste taotlusvoor  avaneb 15.augustil   Kihnu Vallavalitsus avab  ettevõtlustoetuse taotlusvooru alates 15.augustist 2016, taotlusvoor on avatud...

image Ettevõtlustoetuste vooru avanemine. Ettevõtlustoetuste vooru avanemine.

Täpsem info hanke kohta - Riigihangete lehelt  Kihnu Suaru sadama päästepunkti ehitus  viitenumbriga 174439.   Pakkumuse või taotluse esitamise aeg...

Hiiu vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Kihnu Suaru sadama päästepunkti ehitamiseks.

Täpsem info hanke kohta - Riigihangete lehelt  Kihnu Suaru sadama päästepunkti ehitus  viitenumbriga 174439.   Pakkumuse või taotluse esitamise aeg...

image Kihnu ettevõtluspäev 2016 Kihnu ettevõtluspäev 2016

Kihnu Vallavalitsus kutsub ettevõtluspäevale 27.mail,algusega kell 10.00,Kihnu muuseumis.

Kihnu ettevõtluspäev 2016

Kihnu Vallavalitsus kutsub ettevõtluspäevale 27.mail,algusega kell 10.00,Kihnu muuseumis.

Pärnu maavanem kuulutas  29.03.2016 korraldusega nr 1-1/16/292 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru alates 1. aprillist 2016. Toetust saab taotleda...

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor avatud

Pärnu maavanem kuulutas  29.03.2016 korraldusega nr 1-1/16/292 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru alates 1. aprillist 2016. Toetust saab taotleda...

                                                     ...

Leader projektitoetuste INFOPÄEV

                                                     ...

Tutvu uute sõidugraafikutega Munalaiu - Pärnu liinil

Uued bussiliinid Munalaiu - Pärnu liinil

Tutvu uute sõidugraafikutega Munalaiu - Pärnu liinil