EST-LAT-15 projekt  "Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena"

Turismimarsruudi loomise koolituse I moodul

11.-12. aprill 2017