Avanevad tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud.

 

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvoorud  alates 10.aprillist 2017.Taotlusvoorud on avatud 30.aprillini 2017.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.  

 

Omafinantseeringuprojektile tuleb lisaks ettevõtlustoetuse vormikohasele taotlusele esitada rakendusüksusele (EAS, PRIA jmt) esitatud projektdokumentatsioon koos kõigi lisadega.

 

Määrus koos taotluse- ja aruande vormidega on kättesaadav  Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee  ettevõtluse rubriigis, alamjaotuses toetus ja arendusvõimalused ja riigiteataja veebilehel www.riigiteatja.ee

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 30.aprill 2017 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.