Pärnu maavanem kuulutas  3.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/130 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru alates 4. aprillist 2017.

Toetust saab taotleda füüsiline isik majapidamise veesüsteemi, kanalisatsioonisüsteemi ja juurdepääsutee rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Taotluste esitamise tähtpäev on 6. juuni 2017,

Vaata täpsemalt Keskkond -> Hajaasustuse programm.