« Tagasi

AEG NIMETADA OMA KANDIDAADID VALLA AUTASUDELE 2018. AASTAL TEHTU EEST

Juba 11 aastat tunnustavad vallavolikogu ja vallavalitsus nii kihnlasi kui ka Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel: juhtimine- vallavalitsus- vald tunnustab või link http://kihnu.kovtp.ee/autasud ) Kihnu valla autasud on Kihnu valla aukodaniku aunimetus, „Aasta tegu" nimetus, elutöö preemia ja vallavalitsuse tänukiri.
 
Valla autasude andmise taotlusi on õigus esitada volikogu liikmetel, vallavalitsusel, vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel ja Kihnu valla elanikel. Kirjalik ettepanek, milles peavad sisalduma ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht ja sidevahendite numbrid, autasustamiseks esitatava isiku nimi või ettevõtmine ning teenete kirjeldus, ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri, ootame kuni 14. veebruarini. Blankett asub siin: http://kihnu.kovtp.ee/autasud.
 
Kutsume kõiki üles nimetama oma kandidaate igale valla autasule!
Ole hea ja mõtle,
1) Kes on see isik, kellele saaksime sel aastal anda Kihnu valla aukodaniku aunimetuse vallale osutatud väljapaistvate teenete eest?
2) Milline Kihnus aset leidnud või Kihnuga seotud ettevõtmine, mis 2018. aastal on Kihnu vallale või kihnlastele olnud olulise tähtsusega, väärib „Aasta tegu" nimetust.
3) Kellele kihnlastest kuulub Sinu arvates eriline austusavaldus Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest (elutöö preemia)?
4) Kes vääriksid (nii juriidilised kui füüsilised isikud) 2018. aastal kordasaadetu eest vallapoolset tänu (valla tänukiri)?