Uudised ja teated

« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevustoetuse teise vooru.

Kihnu Vallavalitsus avab tegevustoetuse taotlusvooru alates 1. augustist 2017. Taotlusvoor on avatud 22. augustini 2017.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1  kohane taotlus koos lisa 1.1  kohase tegevustoetuse eelarvega.

Määrus koos taotluse- ja aruande vormidega on kättesaadav  Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee  ettevõtluse rubriigis, alamjaotuses toetus ja arendusvõimalused  ja riigiteataja veebilehel www.riigiteatja.ee

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 22. august  2017 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.