Uudised ja teated

« Tagasi

Kihnu Majanduse osaühingu tegemistest.

Kihnu Majanduse osaühingul (KMOÜ) on käsil tegevuse 12. aasta, mis on olnud märkamatult murranguline. Meie põllumajanduslik suund on aasta aastalt olnud samal tasemel, kuid võrreldes muude tegevusvaldkondadega, jäänud järjest rohkem tahaplaanile ja seda just käibe osas. Et põllumajandusele rohkem kaalu anda, viidi juunikuus läbi Kihnu Majanduse osaühingu jagunemine kaheks iseseisvaks ettevõtteks ja alates 14. septembrist on äriregistris olemas uus Kihnu ettevõte, nimega Kihnu Põllumajanduse osaühing, mille juhatajaks on Tõnisa Ene. Nii Kihnu Majanduse osaühigu kui ka Kihnu Põllumajanduse osaühingu omanikud on samad. Vastloodud osaühingu tegevusvaldkondadeks  on maahooldus, looma- ja taimekasvatus ja kõik muu, mis on seotud põllumajandusega. Lisaks Enele töötavad seal veel Suurekivi Eveli ja Õismaa Arlet.

 

 

 

 

 

 

 

Kihnu Majanduse osaühingu tegevusvaldkondadeks jäid kõik muud senised tegemised ja teenused,  nt  masinateenuste osutamine, jäätmejaama ja tehnokeskuse haldamine, teehooldus ja ehitustegevus. Selle ettevõtte eest vastutab endiselt Ruudu Paal ja töötajateks Mere Marika, Lepiku Merike, Lohu Lembit ja Suurekivi Ervin.

2016. aastal võitis Kihnu Majanduse osaühing hulga ehitusvaldkonna hankeid, mille tulemusena tehti mitmeid ehitustöid: Metsamaa abihoone ja veevõtutiik, sadamasse turuhoone ja päästepunkt, lisaks on ehitatud maa-aluseid kanalisatsioonisüsteeme ja veetorustikke, puhastatud kaeve ja paigaldatud puhasteid. Selleks, et oma ehitustegevust materjaliga varustada soetati kraanaga veoauto, kasti pikkus 6 meetrit ja kandevõime 4 tonni. Selle auto kraanaga saab tõsta kuni 1,5t kaupa ning sellega osutatakse ka saarerahvale teenust, nt kui on vaja mandrilt midagi tuua või sinna viia. Oma aja ära elanud kollase SISU kalluri asemele soetati suve lõpus punase multilift tõstukiga kallur MAN. MANi kandevõime on 9 tonni, mis tähendab, et korraga on võimalik tuua näiteks 6m³ kruusa. Uutest teenustest veel- kivikopa traktorile, millega saab välja sõeluda põllust 10cm ja suurema läbimõõduga kive ja neid siis laadida kas autole, kärule või põllu serva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KMOÜ hallata olev  jäätmejaam on 01. oktoobrist üle viidud talvisele lahtiolekule, st avatud oleme kolmapäevast laupäevani, 9:00-  15:00.
 

Põllumajanduse poole pealt alustati sel kevadel arbuusi- ja melonikasvatusega. Kevad oli pikk ja jahe ning seetõttu polnud saak suur, kuid teadmine ja kogemus on olemas, et ka meie kliimas on võimalik selliseid köögivilju avamaal kasvatada.

2017.a jätkus ka mahepõllumajandusliku veise-, lamba- ja viljakasvatus. Kevadel osteti karja uus tõupull. Hetkel on karjas veiseid kokku 134 (lehmi 54, lehmikuid 56, pulle 24), lambaid 35. Suviotra kasvatasime 5,76 hektaril. Hooldatud on 186 ha heinamaid ja poollooduslikke kooslusi.

 

Telefoni numbrid ikka endised:

Paal 5039333   - teenused, autod Lembit 5229935 - kopp, traktorid
Ene 53913609 - maahooldus Ervin 5119672 - pütt, taktorid
Jäätmejaam 4420220 - jäätmed, taara Eveli 56772599 - loomad
Arvepidamine  4429722 - arved, tasumised Arlet 58910566 - loomad