KOPSUARST JA UNEARST KIHNUS 22.-23.11.2018 Dr. Erve Sõõru vastuvõtt Kihnu tervisekeskuses. Eelregistreerimine tel. 5133193 (Aive)

KOPSUARST JA UNEARST KIHNUS 22.-23.11.2018

KOPSUARST JA UNEARST KIHNUS 22.-23.11.2018 Dr. Erve Sõõru vastuvõtt Kihnu tervisekeskuses. Eelregistreerimine tel. 5133193 (Aive)

Austatud omavalitsusjuhid! Head kohaliku elu eestvedajad! Kohaliku elu suuremaks väärtustamiseks seadustasime 1. oktoobri omavalitsuspäevana, mida tähistatakse tänasest riikliku tähtpäevana....

Peaminister Jüri Ratase õnnitluskiri

Austatud omavalitsusjuhid! Head kohaliku elu eestvedajad! Kohaliku elu suuremaks väärtustamiseks seadustasime 1. oktoobri omavalitsuspäevana, mida tähistatakse tänasest riikliku tähtpäevana....

Toimumise aeg: 09. oktoober 2018 Toimumise koht: Kihnu muuseum, Kihnu vald

Koostööpäev „Terve ja turvaline kodukant“ 09. oktoober 2018

Toimumise aeg: 09. oktoober 2018 Toimumise koht: Kihnu muuseum, Kihnu vald

Juulist ei saa enam paroolikaardiga mobiilipanka siseneda ja juba järgmisel nädalal jõustub järgmine muudatus: alates 13.09.2018 on maksimaalne tehingute limiit 100 eurot päevas. Seoses sellega...

Mida valida paroolikaardi asemele?

Juulist ei saa enam paroolikaardiga mobiilipanka siseneda ja juba järgmisel nädalal jõustub järgmine muudatus: alates 13.09.2018 on maksimaalne tehingute limiit 100 eurot päevas. Seoses sellega...

22.05.2018 Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt...

Elektrilevi alustas üle-eestilise kiire interneti võrgu vajaduste kaardistamist

22.05.2018 Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt...

Kihnu leht juuni 2018

ILMUS KIHNU LEHE JUUNIKUU NUMBER

Kihnu leht juuni 2018

  Kihnu Postipunkt SULETUD seoses töötaja viibimisega puhkusel 18. juuli - 31. juuli 2018 ning 17. august - 24. august 2018.      Kõiki postisaadetisi...

Teade!

  Kihnu Postipunkt SULETUD seoses töötaja viibimisega puhkusel 18. juuli - 31. juuli 2018 ning 17. august - 24. august 2018.      Kõiki postisaadetisi...

TEADE Kihnu Postipunkt SULETUD 20. juuni 2018 ning seoses töötaja viibimisega puhkusel 25. juuni - 01. juuli 2018. Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Teade!

TEADE Kihnu Postipunkt SULETUD 20. juuni 2018 ning seoses töötaja viibimisega puhkusel 25. juuni - 01. juuli 2018. Kõiki postisaadetisi väljastab puhkuse ajal Kihnu...

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu   AVALIK VÄLJAPANEK 06.juunil – 20.juunil...

Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Kihnu Vallavalitsus teatab Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu   AVALIK VÄLJAPANEK 06.juunil – 20.juunil...

2018.a. PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 09. mail 2018 kell 10.00 – 15.00 Kihnu Rahvamajas

Keskkonnaameti teadaanne

2018.a. PRIA poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse avalduste kooskõlastamine Keskkonnaameti poolt toimub 09. mail 2018 kell 10.00 – 15.00 Kihnu Rahvamajas

Teade Saadame Teile info lasterikaste perede toetuse taotlemise kohta. Palume teavitada kodutoetuse taotlemise võimalusest oma valla/linna toetust vajavaid lasterikkaid peresid. ...

Kodutoetus lasterikastele peredele - taotlusvooru avamise teade

Teade Saadame Teile info lasterikaste perede toetuse taotlemise kohta. Palume teavitada kodutoetuse taotlemise võimalusest oma valla/linna toetust vajavaid lasterikkaid peresid. ...

Kihnu Vallavalitsus kuulutas oma 10. aprill 2018 korraldusega nr 24 välja avaliku kirjaliku enampakkumise  Kihnu tehnokeskus-jäätmejaamas pesula ruumide rendile andmiseks pesumaja...

Avalik kirjalik enampakkumine - ruumi rent pesumaja teenuse osutamiseks

Kihnu Vallavalitsus kuulutas oma 10. aprill 2018 korraldusega nr 24 välja avaliku kirjaliku enampakkumise  Kihnu tehnokeskus-jäätmejaamas pesula ruumide rendile andmiseks pesumaja...

Kihnu Vallavalitsus teatab   Kihnu Vallavolikogu lõpetas 29 . märtsi 2018. a otsusega nr 12   LEMSI KÜLA SADAMAPIIRKONNA JA VANAKIRIKUMÄE ...

Kihnu Vallavalitsus teatab

Kihnu Vallavalitsus teatab   Kihnu Vallavolikogu lõpetas 29 . märtsi 2018. a otsusega nr 12   LEMSI KÜLA SADAMAPIIRKONNA JA VANAKIRIKUMÄE ...

    Kihnu Vallavalitsus teatab     Kihnu Vallavolikogu algatas 29. märtsi 2018. a otsusega nr 13   ÕMBLUSE DETAILPLANEERINGU NING JÄTTIS...

Kihnu Vallavalitsus teatab

    Kihnu Vallavalitsus teatab     Kihnu Vallavolikogu algatas 29. märtsi 2018. a otsusega nr 13   ÕMBLUSE DETAILPLANEERINGU NING JÄTTIS...

https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-valla-haldusspetsialisti-tookoht

Haldusspetsialisti konkursi tähtaega on pikendatud kuni 23.04

https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-valla-haldusspetsialisti-tookoht

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusvoor on avatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks (vt joonist ). Platsi võib kasutada...

KIHNU VALD KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE

Kihnu valla omandis olevas Suaru sadamas (Lemsi küla, Kihnu vald) asuva kahe platsi ja kummagi platsi juurde soojaku kasutusse andmiseks (vt joonist ). Platsi võib kasutada...