Uudised ja teated

« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud.

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuste taotlusvoorud.

Taotlusvoorud on avatud 12. märts-01. aprill 2018. Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 01.aprill 2018 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus, Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga

Omafinantseeringuprojektile tuleb lisaks ettevõtlustoetuse vormikohasele taotlusele esitada rakendusüksusele (EAS, PRIA jmt) esitatud projektdokumentatsioon koos kõigi lisadega.

Määrus ja taotlemiseks vajalikud vormid asuvad SIIN!