Matusetoetus 

 Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Kihnu valla elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmele, nende puudumisel matust korraldavale füüsilisele isikule.

 

Matusetoetuse suurus on  250 eurot. 

Matusetoetuse saamise aluseks on surmatõend.