|2016|2015|2014|2013|2012|2011|

2016 

 • MIHKEL MARDNA, Kihnu valla aukodanik 2016

Kihnu vallaelanikele heategevuslikus korras osutatud teenuste eest tervisevaldkonnas.

 • MIHKEL VESIK, elutööpreemia 2016
Austusavaldusena aastakümnete jooksul armastusega tehtud rannakaluri töö eest. 
 • AASTA TEGU
MTÜ OAD tegu, suveteatri "Meri muigab teitele vasta" Kihnu toomine.

2015

 • VIKTOR MERIKK IVASK  e ISA VIKTOR, Kihnu valla aukodanik 2015

Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • HELLE TREIMUTH, elutööpreemia 2015

Pikaajalise teenistuse eest Kihnu perearstina.

 • AASTA TEGU
"Kihnu Virve"  sai valmis ja jõudis Kihnu-mandri vahelise ühenduse pidamiseks liinile 2015.aastal. Uus laev teeb elu saarel oluliselt mugavamaks, tähendab täiesti uut kvaliteeti Kihnu ja mandri vahelises ühenduses ja annab saarele uue hingamise.

2014

 • EINO PEDANIK, Kihnu valla aukodanik 2014

Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • ELLA LEAS, elutööpreemia 2014
Osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu käsitöö elavana hoidmisel, teadmiste ja oskuste edasiandmisel ning kirikulaulu ja - elu eestvedamisel.
 
 • AASTA TEGU
Kihnu sadamahoone ehitamine, ehitajaks AS Saarte Liinid.

2013

 • TEMA PÜHADUSE KONSTANTINOOPOLI PEAPIISKOPI OIKUMEENILISE PATRIARH BARTHOLOMEUS, Kihnu valla aukodanik 2013

Kihnu vallale oma külaskäiguga au osutamise eest.
 
 • AVO RAHU, Kihnu valla aukodanik 2013
Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete- Kihnu ja mandri vahelise transpordi aastatepikkuse organiseerimise ja korraldamise tulemusena tänaseks laitmatu ühenduse eest mandriga.
 
 • JAAN VAHKEL, elutööpreemia 2013
Erilise auavaldusena Kihnu rahvale osutatud väljapaistvate teenete- aastakümnete pikkuse armastuse ja suure südamega tehtud kaptenitöö eest.
 • AASTA TEGU

Kihnu Tuletorni avamine, (SA Kihnu Kultuuriruum). Inglismaal, Porter & Co tehases, samas, kus valmis Eiffeli torn, malmist tehtud ja meritsi osadena kohale toodud ning 1864 aastal Kihnu saarel detailidest kokkumonteeritud torni tipust avanevat suurepärast vaadet saab igaüks peale 17- aastast vaikelu tornis, mille põhjustas majakavahi töökoha kadumine, taas nautida.

2012

 • PEETER VESIK, Kihnu Valla aukodanik 2012

Annetas suure summa Kihnu kiriku restaureerimiseks ning organiseeris samaks tarbeks annetuste kogumist väliskihnlastelt Kanadas.
 
 • ENDEL SUTT, Kihnu Valla aukodanik 2012 (postuumselt)
Kihnlaste suguvõsade uurimine, sugupuude koostamine ja elu jooksul kogutud materjali kihnlastele kättesaadavaks tegemise eest.
 
 • ANNA LILLES, elutööpreemia 2012
Erilise austusavaldusena tehtud elutöö eest. Eluraskustele vaatamata suutis naerusui üles kasvatada ka oma lapselapsed.
 • Aasta kihnlase aunimetus jäi välja andmata

Kuigi toimus mitmeid olulisi sündmusi - hambaravikabineti avamine, saarte Pärimuskultuuri päevade traditsiooni algatamine, kiriku tornikupli restaureerimine - olid kõik koostööprojektid. Ühe inimese panust on raske välja tuua.

2011

 • LEINO BLASEN, Kihnu Valla aukodanik 2011

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest, teemeistrina Kihnu eest hea seismise eest.
 • HILMA KERBAK, aasta kihnlane 2011

Järjepideva ja tulemusliku töö eest Kihnu lastele pillimängu ja laulu õpetamisel.
 
 • EEVI TÜRK, elutööpreemia 2011
Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.