Pärnu maavanem kuulutas  3.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/130 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru alates 4. aprillist 2017.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Nõu ja abi taotluste koostamiseks ja vajalike dokumentide kohta saab vallavalitsuse nõunikult Enno Kaarelt telefonil 446 9910 ja e-posti aadressil nounik@kihnu.ee

Taotluste esitamise tähtpäev on 6. juuni 2017

Programmdokument

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

1. Mari Mets, komisjoni esimees
2. Marika Vesik
3. Käthlin Palu
4. Elme Männi
5. Toomas Pajula

Hindamisjuhend