Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism"

Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik – kus vanad kultuuritraditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Sellele vaatamata on unikaalne kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO-märk antud piirkondade tutvustamisel turismisihtkohtadena liialt vähe kasutatud.Kuna UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Nimekirja ametlikku logo ei ole lubatud turunduse eesmärgil kasutada, on vajadus ühise slogani järele endi tutvustamiseks ja turundamiseks turismi sihtkohana.

Projekti eesmärgid:

Projekti tulemusena loovad partnerid ainulaadse turismitoote, mis koosneb kohalikust kultuuripärandist, kohalike turismiettevõtete teenustest ja atraktiivsetest turismiobjektidest. Ühiselt loodud turismitoode muudab mainitud omakultuuri piirkondade unikaalse väärtuse turistidele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks.

Projekti tegevused:

TP1 Tootearendus

TP2 UNESCO-märgi tulemuslik kasutamine piirkonna kui turismisihtkoha tutvustamisel

TP3 Turundus ja kommunikatsioon

Projekti partnerid:

MTÜ Setomaa Turism, SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus "Suiti", Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 29.02.2020

Projekti eelarve:

1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

Interreg V-A — Estonia–Latvia (hereinafter referred to as the ‘Programme') project Est-Lat55 Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours (hereinafter referred to as the ‘project‘), selected by the Monitoring Committee of the Programme (hereinafter referred to as the ‘Monitoring Committee') via written procedure on May 22, 2017.

The total budget of the Project is 10 981 270.62 EUR, of which the ERDF contribution is 9 334 079.99 EUR and co-financing by the project partners is 1 647 190.63 EUR. The ERDF contribution makes up 85% of the total project budget.

Article 1

Project Objectives

1.1 The project Est-Lat55 Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours conducted