Autasud

 2017 | 2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

 

 

2017

MIHKEL MARDNA, Kihnu valla aukodanik 2017

  Kihnu vallaelanikele heategevuslikus korras osutatud teenuste eest tervisevaldkonnas.
 

MIHKEL VESIK, elutööpreemia 2017

  Austusavaldusena aastakümnete jooksul armastusega tehtud rannakaluri töö eest. 
 

AASTA TEGU

 

MTÜ OAD tegu, suveteatri "Meri muigab teitele vasta" Kihnu toomine. 

2016

VIKTOR MERIKK IVASK  e ISA VIKTOR, Kihnu valla aukodanik 2016

  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.
 

HELLE TREIMUTH, elutööpreemia 2016

  Pikaajalise teenistuse eest Kihnu perearstina.
 

AASTA TEGU

  "Kihnu Virve"  sai valmis ja jõudis Kihnu-mandri vahelise ühenduse pidamiseks liinile 2015.aastal. Uus laev teeb elu saarel oluliselt mugavamaks, tähendab täiesti uut kvaliteeti Kihnu ja mandri vahelises ühenduses ja annab saarele uue hingamise. 

2015

EINO PEDANIK, Kihnu valla aukodanik 2015

  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.
 

ELLA LEAS, elutööpreemia 2015

  Osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu käsitöö elavana hoidmisel, teadmiste ja oskuste edasiandmisel ning kirikulaulu ja - elu eestvedamisel.
 

AASTA TEGU

  Kihnu sadamahoone ehitamine, ehitajaks AS Saarte Liinid.
   

2014

TEMA PÜHADUSE KONSTANTINOOPOLI PEAPIISKOPI OIKUMEENILISE PATRIARH BARTHOLOMEUS,
Kihnu valla aukodanik 2014

  Kihnu vallale oma külaskäiguga au osutamise eest.
 

AVO RAHU, Kihnu valla aukodanik 2014

  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete- Kihnu ja mandri vahelise transpordi aastatepikkuse organiseerimise ja korraldamise tulemusena tänaseks laitmatu ühenduse eest mandriga.
 

JAAN VAHKEL, elutööpreemia 2014

  Erilise auavaldusena Kihnu rahvale osutatud väljapaistvate teenete- aastakümnete pikkuse armastuse ja suure südamega tehtud kaptenitöö eest.
 

AASTA TEGU

 
Kihnu Tuletorni avamine, (SA Kihnu Kultuuriruum).
Inglismaal, Porter & Co tehases, samas, kus valmis Eiffeli torn, malmist tehtud ja meritsi osadena kohale toodud ning 1864 aastal Kihnu saarel detailidest kokkumonteeritud torni tipust avanevat suurepärast vaadet saab igaüks peale 17- aastast vaikelu tornis, mille põhjustas majakavahi töökoha kadumine, taas nautida.
   

 

2013

PEETER VESIK, Kihnu Valla aukodanik 2013

  Annetas suure summa Kihnu kiriku restaureerimiseks ning organiseeris samaks tarbeks annetuste kogumist väliskihnlastelt Kanadas.
 

ENDEL SUTT, Kihnu Valla aukodanik 2013 (postuumselt)

  Kihnlaste suguvõsade uurimine, sugupuude koostamine ja elu jooksul kogutud materjali kihnlastele kättesaadavaks tegemise eest.
 

ANNA LILLES, elutööpreemia 2013

  Erilise austusavaldusena tehtud elutöö eest.
 

Aasta kihnlase aunimetus jäi välja andmata

  Kuigi toimus mitmeid olulisi sündmusi - hambaravikabineti avamine, saarte Pärimuskultuuri päevade traditsiooni algatamine, kiriku tornikupli restaureerimine - olid kõik koostööprojektid. Ühe inimese panust on raske välja tuua.
   

 

2012

LEINO BLASEN, Kihnu Valla aukodanik 2012

  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 

HILMA KERBAK, aasta kihnlane 2012

  Järjepideva ja tulemusliku töö eest Kihnu lastele pillimängu ja laulu õpetamisel.
 

EEVI TÜRK, elutööpreemia 2012

  Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
   

 

2011

MARE MÄTAS, aasta kihnlane 2011

  Kihnu Mere Peo traditsiooni algatamise ja ürituse eduka elluviimise eest.
 

VILMA METSA, elutööpreemia 2011

  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.
   

 

2010

Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit STEFANUS, Kihnu valla aukodanik 2010

  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 

MAIE AAV, aasta kihnlane 2010

  Kihnu Muuseumi rekonstrueerimise projekti eduka elluviimise eest.
 

ENDEL VESIK, elutööpreemia 2010

  Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
   

 

2009

ANU RAUD, Kihnu valla aukodanik 2009

  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 

ENNO KAARE, aasta kihnlane 2009

  Kihnu jäätmejaama töölerakendamise eest.
 

KATRIN KUMPAN, elutööpreemia 2009

  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu rahvalaulu ja kultuuri säilitamise ja arendamise eest.
   

 

2008

MARK SOOSAAR, Kihnu valla aukodanik 2008

  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 

MIHKEL SAARE, aasta kihnlane 2008

  Kihnu Külmhoone tegevuse eestvedamise eest.
 

ROSAALI KARJAM, elutööpreemia 2008

  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
   

 

2007

HARRI JÕGISALU, Kihnu valla aukodanik 2007

  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
 

MARIA KÖSTER, Kihnu valla aukodanik 2007 (postuumselt)

  Erakorraliselt väljastatud aunimetus.
 

TAIVI LAOS, aasta kihnlane 2007

  Lasteaia loomise ja eestvedamise eest.
 

ANNE-MARI BURAKOVA, elutööpreemia 2007

  Teenistuse eest Kihnu muuseumis ja Kihnu koolis.
 

VIRVE KÖSTER, elutööpreemia 2007

  Pika ja tulemusliku töö eest kultuuri valdkonnas.
   

 

2006

INGRID RÜÜTEL, Kihnu valla aukodanik 2006

  Pikaajalise Kihnu rahvamuusika alase teadustöö eest.
 

ENNO TŠETŠIN, aasta kihnlane 2006

  Traditsioonilise paadiehituse taastamise eest.
 

ELMAR RANDMA, elutööpreemia 2006

  Hariduselu edendamise ja kohaliku omavalitsuse pikaaegse juhtimise eest.