Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi E-post Amet
Toomas Pajula kool@kihnu.ee Direktor, ajalugu
Elme Männi elme.manni@gmail.com Lasteaia õpetaja, huvijuht, HEV koordinaator
Erle Oad erleo@hot.ee Inglise keel, eesti keel ja kirjandus
Evi Tõeväli evi.vesik@gmail.com Algklassid, matemaatika
Hille Ojala hojala@hot.ee Lapsehoolduspuhkusel
Hilma Kerbak hilma.kerbak@mail.ee Muusikaõpetus
Ille Palu illepalu@gmail.com

Lasteaia õpetaja

Kai Maser maser.kai@gmail.com Käsitöö ja kodundus
Külli Laos kylli.laos@gmail.com Algklassid, eesti keel ja kirjandus
Ly Lilles ly.leas@mail.ee Vene keel, matemaatika
Milvi Vahkel - Lasteaia õpetaja abi
Ragnar Anniko aragnar@hot.ee Kehaline kasvatus

Triinu Tšetšin

triinu53@gmail.com Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika
Toomas Pajula - Ettevõtlus

 

Kihnu kooli teenindav personal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evi.vesik@gmail.com Raamatukogu
Talvi Kott - Kokk
Valve Sutt - Koristaja, abitööline