Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi E-post Amet
Toomas Pajula kool@kihnu.ee Direktor, ajalugu
Anu Saare  anusaare@gmail.com Huvijuht
Elme Männi - Lasteaia õpetaja
Erle Oad erleo@hot.ee Inglise keel
Evi Tõeväli evi.vesik@gmail.com Algklassid, matemaatika
Hille Ojala hojala@hot.ee Eesti keel ja kirjandus
Hilma Kerbak hilma.kerbak@mail.ee Muusikaõpetus
Ille Palu -

Lasteaia õpetaja

Kai Maser maser.kai@gmail.com Käsitöö ja kodundus
Külli Laos kylli.laos@gmail.com Algklassid, HEV koordinaator
Ly Lilles ly.leas@mail.ee Vene keel, matemaatika
Milvi Vahkel - Lasteaia õpetaja abi
Ragnar Anniko aragnar@hot.ee Kehaline kasvatus

Triinu Tšetšin

triinu.tsetsin@gmail.com Loodusained, keemia, füüsika
Veronika Tšetšin, Enno Tšetšin - Poiste tööõpetus

 

Kihnu kooli teenindav personal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evi.vesik@gmail.com Raamatukogu
Talvi Kott - Kokk
Toomas Rämman toomas@kihnu.ee Infojuht
Valve Sutt - Koristaja, abitööline