Kõige tähtsam: Noorsootööd tehakse NOORTE JAOKS ja KOOS NENDEGA, kaasates neid otsuste
tegemisse.
 
Kui Sul on:
 • noortega töötamise kogemus ja/või soov noortega töötada
 • vähemalt keskeriharidus või selle omandamine (soovitavalt noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia, huvijuhi või kultuuri erialal või noorsootöötaja kutse)
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus
Ja Sa oled:
 • kohanemisvõimeline,
 • täis tahtmist noortega tegeleda,
 • valmis tegema tööd ka õhtuti ja nädalavahetustel (üritused, väljasõidud, laagrid jne)
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega,
 • hea pingetaluvusega,
Kasuks tuleb:
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus,
 • juhiload;
 • võõrkeeleoskus.
Tööülesanded: noortega kontakti loomine, nende motiveerimine, kaasamine ja omaalgatusliku tegevuse
toetamine. Valla noorsootöö (vaba tahte alusel, perekonna-, tasemehariduse- ja tööväline tegevus)
tegevuskava planeerimine ja elluviimine. Ürituste korraldamine, noortega tegelemine, nende vaba aja
veetmise võimaluste mitmekeskistamine, noorteinfo jagamine, noorsootööalaste projektide kirjutamine ja
elluviimine ning aruandluse koostamine,
 
Väljakutsed: Kihnu Nuõrdõkeskus (KINU) loomisel, käivitamisel ja arendamisel koos noortega kaasa
rääkida, planeerida, olla ettevõtlik- käed külge lüüa.
 
Pakume:
 • mitmekülgset ja rutiinivaba tööd,
 • paindlikku tööaega,
 • erialaseid täiendkoolitusi.
 • toetavat meeskonda
Koormus: 0,5 - 1 ametikohta, s.o 550- 1100 eurot kuus.
 
Esita CV, kandideerimisavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 23. septembriks 2018
e-postile info@kihnu.ee või Kihnu Vallavalitsusele aadressil Linaküla, Kihnu vald 88003 kinnises
ümbrikus, märgusõnaks noorsootöötaja.