Tänukirjad

| 2017 |2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

 

2017

JAAK VISNAP

  Läbi kunstilaagrite korraldamise Kihnu värviküllasemaks muutmise eest.
 

REET LAOS

  Merekultuuriaasta mitmekesise ja väärika sisustamise eest 
 

MIRJAM AAV

  Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.
 

KAI LEAS

  Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.
 

RAILI LEAS

  Vabatahtliku panuse eest laste ja noorte huvitegevuse korraldamisel .
 

RAINER VESIK

  Kodanikuaktiivsuse eest merepäästetööde korraldamisel. 

 

ERVE SÕÕRU

  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervisemurede lahendamisel.

 

INDREK KAJU

 

Heategevusliku panuse eest Kihnu Kooli arvutipargi uuendamisel.

 

ELME MÄNNI

 

Kihnukielsete luuletuste koostamise, nende lastele õpetamise ja läbi selle Kihnu kiele propageerimise eest.

Elme mõestab saelma siäda

lastõaa lapsõd piäst neid tiädväd,

riiki täüs maoga mäger ning aguraat rebäne

neid sõnu tämä siädmä ond üsä teräne

Kui sioksõ valuga edekohe

ond panna tämäl arus,  

siis niipiä jälle kihnu kiel

mue järge ond egäs talus 

 

UNO KASK

 

Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.

 

IVAR TENSON

  Täname, et peale postkontori kadumist saarelt leidsid Kihnurand AS juhatajana võimaluse postipunkti vastuvõtuks ja tänu Sinu organiseerimisele on paradiisisaarel jätkuvalt võimalik sularaha välja võtta.

 

MATTIAS LAOS

 

Kihnu tuletõrje ajaloo koostamise ja selle tulemusliku esitluse eest vabariiklikel konkurssidel

Mattias koostas uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus", millega võitis õpilaste teadusfestivali, Siseministeeriumi eripreemia ja üldarvestuse III preemia,  Aino Lepa Pärnumaa koduuurimispreemia ning 46-nda Üleriigilise koduuurimiskonverentsi peapreemia.

 

KÜLLI LAOS

  Üle-Eestilise preemia vääriliseks tunnistatud uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus" juhendamise eest.
 

ENN RAADIK

  Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.
 

VEERA LEAS

  Väsimatu spordi- ja kultuurielu rikastamise, edendamise ning ka teiste sinna ellu kaasatõmbamise eest.

 

AGNES MAASING

 

Vabatahtliku panuse, doonoripäeva läbiviimise eest Kihnus.

 

2016

JANA RUUBEL 

  Kihnu kokaraamatu "Armastusega Kihnust, uut ja vana saareköögist"  üllitamine. Raamat on pärjatud tiitliga "Aasta kokaraamat 2015".
 

EVE LAOS 

  Südamega tehtud töö eest Kihnu Postkontoris.
 

AIVE HAVIK

  Tema eestvedamisel viidi Kihnus läbi tööharjutus, vabatahtlik töö ja nõustamisteenused ja seda tegevus tagajärjel hindas Töötukassa Kihnu valda tiitli " Pärnumaa parim omavalitsus"  vääriliseks. 
 

MARIKA PRISKE 

  Pikaajalise panuse eest Kihnu ja mandri vahelise ühenduse korraldamisel. Tema Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleriks oleku ajal rekonstrueeriti Kihnu lennuväli, Munalaiu ja Kihnu sadama riigi osa, telliti uus laev „Kihnu Virve".
 

TRISMILE MTÜ JA SÕBRAD

  Kihnu Männäkäbä maratoni idee ja läbiviimise eest. Tunnistati 2015 aastal parimaks uueks jooksuvõistluseks.
 

MIHKEL MARDNA 

  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervise edendamisse. Annetas solaariumi, tervisekapsli, infrapunasauna ja jooksulindi.
   

2015

KIHNU PÄÄSTEKOMANDO

  Meie turvatunde hoidmise eest.
 

MAIE AAV

  Aktiivse tegevuse eest muuseumis, kultuurielu rikastamine erinevate tegevuste ja võimaluste pakkumiste kaudu.
 

LUULE AAV

  Südamega tehtud töö eest pereõena.
 

PAAL PÕLLUSTE

  Vabatahtliku tegevuse, oskuste ja võimaluste leidmise eest kõikvõimalike probleemide lahendamisel.
 

MTÜ KIHNU MERE SELTS

  Vabatahtliku merepääste ellukutsumise ja arendamise eest Kihnus.
 

MTÜ "TERE, TERVIS!"

  Omaalgatuse eest puhkepaikade ja viitade projekti elluviimisel.
 

SILVIA SOIDE

  Kultuuripärandi aasta raames korraldatud eesti-teemalisel fotovõistlusel peapreemia Kihnu toomise eest.
 

KIHNU PILLILAPSED

  Nad on muusikaline päikesekiir igal vajalikul esinemisel ja esindamisel.
   

2014

MART HIRV 

  Ta on oma südameasjaks pidanud Kihnu elektrikatkestuste võimalikult kiiret likvideerimist.
 

ARNO ALAS

  Traditsioonilise eluviisi, maaharimise ja loomapidamise säilitamise eest.
 

AS LUPREE

  Jätkuva panustamise eest kihnlaste nägemismurede leevendamisel.
 

HELJE SAARE

  Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 

ÜLO MELL

  Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 

PAAL PÕLLUSTE

 

Vabatahtliku panuse eest.

Väljavõtted ettepanekutest: ".... tema on see mees, kes lahendab saarel nii palju muresid ja probleeme, mis teinekord jäävad märkamata, olgu selleks elektrikatkestus, kuskile kinni jäänud masin, internetiühendus või just puuduolev kruvi ehituses"

"Kui saarel pole elektrit, siis Paal on see, kes püüab lahendust leida, kui hõljuk on katki, läheb Paal appi, kui midagi ehituslikku on vaja teha, siis Paal teeb ja kõike seda oma ajast."

   

 

 

 

2013

RIINA ja MIHKEL SAARE ning LUULE AAV ja ALLAN LAARENTS

  Südamega oma töösse ja saarerahva tervisemuredesse suhtumise ja selle kaudu meie turvalisuse tagamise eest.
 

HILMA KERBAK ja KÜLLI LAOS

  Saarte Pärimuskultuuri pärvade traditsiooni algatamise eest.
 

KAISA LAOS ja RAIGO TŠETŠIN

  Kihnu uudiste ja raadiosaadete toimetamise ja edastamise eest 2012 aastal.
 

ENN VELLEND

  Järjepidevuse tagamise eest Kihnu meditsiinis.
 

KARMO VUNK

  Hamabaravikabineti ehitamisel ja sisustamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 

AIRI KRUUSE ja KERSTI HENDRIKSON

  Tänud hambaarstidele, et nad võtsid vastu väljakutse, mis aitab kihnlastel astuda särava naeratusega läbi elu.
   

 

2012

EHA VELLEND

  Võimaluse loomise eest anda meditsiinilisi analüüse Kihnus.
 

MARIA MICHELSON

  Viiulimängu edendamise eest.
 

KIHNU KULTUURIRUUM

  Esimese Kihnu viiulifestivali korraldamise eest.
 

KIHNU KULTUURI INSTITUUT

  Kihnukeelse lasteraamatu "Aett, eit ning mia" kirjastamise eest.
 

JOEL SANG

  Kihnu Raamatukogule kingitud raamatute eest.
 

MARIS VALM

  Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.
 

PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA

  Kihnu valla esmaabisüsteemi käivitamise eest.
 

SILVI MURULAUK

  Väljaspool Kihnut elavatele kihnlastele üläljõstmistõ korraldamise eest.
 

TÕSTAMAA VALD

  Kihnlastele hõljukiühenduse korraldamise eest.
 

VIIVE LEHOLA

  Abivajajate abistamise eest.
   

 

2011

KÜLLI LAOS, REENE LEAS, EVI TÕEVÄLI

  Panuse eest Kihnu Aabetsa valmimisse.
 

KIHNU MERE SELTS

  Kihnu Jõujaama korrastamise ning 2010. aasta meeldejäävate kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimise eest.
 

MÕNU KÄSITÖÖTALU

  Tegevuses osalejatele Kihnu käsitöö ja kultuuri hoidmise ja edasiarendamise eest.
 

HILMA KERBAK

  Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu ja laulu õpetamise eest.
 

VEERA LEAS

  Kihnu-Ruhnu mängude traditsiooni taaselustamise ja eduka läbiviimise eest.
 

MILVI VAHKEL

  Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.
 

ÜLLE PÜÜA

  Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.
 

OLEV MIHKELMAA

  Kihnu inimeste ja eluolu fotodele jäädvustamise eest.
   

 

2010

MIHKEL LEAS

  Kodanikualgatuse eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli hoolekogu esimehena.
 

JAANUS JÜRIVETE

  Igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste transpordivajaduste tagamisel.
 

RAINO LAINE, JAANUS PÕLDER, RAIDO KOPPEL

  Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest.
 

TOOMAS PAJULA

  Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest.
 

BRITT LANKOTS

  2009. aastal nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 

PAAL PÕLLUSTE

  Valla 2009. aasta suurprojekti Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine, teostamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 

KÜLLI LAOS

  Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.
   

 

2009

HILMA KERBAK

  Mitmekülgse ja eduka huvitegevuse ja Kihnu pillimängu-traditsiooni elustamise eest.
 

EDA TAPP

  Laste mänguväljaku projekti juhtimise eest.
 

KOIT LEAS

  Ettevõtluse arendamise eest.
 

MARE MÄTAS

  Metsamaa külakeskuse avamise eest.
 

dr. MIHKEL MARDNA ja dr. ROMEK MÄRTSIN

  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervishoiu valdkonnas.
   

 

2008

ELLA LEAS, ELVI VESIK, SALME SUTT, MARIA KÖSTER, LIISA NAZAROVA, MARIA LAOS, VILMA LAARENTS, SALME MÄTAS

  Kihnunaised pika ja kohusetruu teenistuse eest Kihnu kirikus.
 

MIHKEL LEAS

  Kihnu kalurite tulemusliku esindamise eest.
 

ENDEL VESIK

  Pikaajalise töö eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.
   

 

2007

ANDRES PREE

  Heategevusliku panuse eest.
 

ANNELI LAARENTS

  Käsitööpoe rajamise eest.
 

HANNO HAAMER

  Heategevusliku panuse eest.
 

JOEL SANG

  Heategevusliku panuse eest.
 

LEA JÕGISUU, MARE MÄTAS

  Laste ettevalmistamise ja suurepäraste tulemuste saavutamise eest Itaalias.
 

MARJU VESIK, NELE VESIK

  Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.
 

PAAL PÕLLUSTE

  Kihnu Majanduse OÜ käivitamise eest.
 

PRIIT HALLER

  Heategevusliku panuse eest.
   

 

   

2006

MARE MÄTAS

  Koduloo ringi juhatamise eest.
 

AGO LAOS, ENDEL VESIK, ERVIN KALDMÄE, JAANUS KULDKEPP, MIHKEL SAARE, RÜNNO PIKK, TAAVI SEPP, TARMO LAOS, TIIT LANNO, VALLO UMB

  Kihnu Päästemeeskond, mehisuse eest päästetöödel 2005. aasta jaanuaritormi ajal.