Üksikvanema toetus

Üksikvanema toetust  makstakse üksi last (lapsi) kasvatavale vanemale, eestkostjale või lapse hooldamisele võtjale, kes kasvatab last (lapsi), kelle üks või mõlemad vanemad on surnud.

Toetuse saaja ja lapse (laste) elukohaks rahvastikuregistris peab olema Kihnu vald.

Toetuse suurus on 200 eurot lapse kohta, mis makstakse kuni lapse täisealiseks saamiseni üks kord aastas. 

 Üksikvanem esitab toetuse saamiseks avalduse.