Kihnu Muuseumi töötajad

 

Kuna muuseumi personal on väike, tuleb kõiki tööülesandeid omavahel jagada.

Vastutusvaldkondi ja tööülesandeid on kirjeldatud allpool.

Maie Aav - juhataja-varahoidja

 • Üldine asutuse juhtimine
 • Muuseumitöö planeerimine ja organiseerimine
 • Muuseumi eelarve koostamine ja järgimine
 • Personali komplekteerimine
 • Muuseumi esindamine
 • Muuseumikogude arendamine (kogumispõhimõtete väljatöötamine, säilitamine, andmebaaside-kataloogide-kartoteekide loomine)
 • Turundustegevuste kavandamine ja teostamine
 • Näituste korraldamine
 • Ürituste organiseerimine (sh töötoad)
 • Koostöö partneritega (teiste muuseumidega, turismifirmadega jt)
 • Koduloouurijate konsulteerimine
 • Piletite, käsitöö, meenete ja trükiste müügi korraldamine
 • Pedagoogilise tegevuse korraldamine
 • Ruumide lühiajalise väljaüürimise korraldamine
 • Eksponaatide tutvustamine

Eve Laos - perenaine

 • Piletite, meenete, trükiste, käsitöö müük
 • Eksponaatide tutvustamine
 • Hoone hooldamine, koristamine
 • Krundi hooldamine
 • Eksponaatide puhastamine