Valminud on uus veebileht külalistele visitkihnu.ee. Kodulehe loomist toetab projekt Est-Lat Unesco turism. Website for quests visitkihnu.ee.

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevustoetuse lisavooru.

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevustoetuse taotlusvooru  alates 27.augustist 2018. Taotlusvoor on avatud 16.septembrini 2018.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Määrus koos taotluse- ja aruande vormidega on kättesaadav  SIIN

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 16.september  2018 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus,Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.