« Tagasi

Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Kihnu Vallavalitsus teatab


Kihnu valla Lemsi küla Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu

 

AVALIK VÄLJAPANEK

06.juunil – 20.juunil 2018. a Kihnu Rahvamajas

 

AVALIK ARUTELU

27.juunil 2018. a kell 14.00 Kihnu Rahvamajas

 

Planeeritava ala kogupindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusmahtude suurendamine ning lisaks olemasolevale Silveri kinnistu elamule, abihoonele ja grillpaviljonile täiendavate majutushoonete kavandamine. Maaüksuseid ei jagata. Maaüksustel muudetakse maakasutuse sihtotstarbed elamumaast osaliselt ärimaaks, määratakse hoonestusala(d) ja -mahud ning olulised arhitektuurilised nõuded, juurdepääsude ja tehnovõrkude vajadus ning paigutus, keskkonna- ja heakorratingimused. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Kihnu Rahvamajas infostendi juures ning Kihnu Vallavalitsuses igal tööpäeval kell 8-16 ja veebilehel www.kihnu.ee rubriigis Ehitus ja planeerimine → Silveri detailplaneering.

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kihnu Vallavalitsusele aadressil Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa või e-postil info@kihnu.ee.

 

Ootame Teie osavõttu!