Uudised ja teated

« Tagasi

AEG NIMETADA OMA KANDIDAADID VALLA AUTASUDELE

Alates 2006. aastast tunnustavad vallavalitsus ja vallavolikogu kihnlasi ja Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel: juhtimine- vallavalitsus- vald tunnustab või link http://kihnu.kovtp.ee/autasud ) Kihnu valla autasud on Kihnu valla aukodaniku aunimetus, „Aasta tegu" nimetus, elutöö preemia ja vallavalitsuse tänukiri.

Valla autasude andmise taotlusi on õigus esitada volikogu liikmetel, vallavalitsusel, vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel ja Kihnu valla elanikel. Kirjalik ettepanek, milles peavad sisalduma ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht ja sidevahendite numbrid, autasustamiseks esitatava isiku nimi või ettevõtmine ning teenete kirjeldus, ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri, ootame kuni 14. veebruarini.

Kutsume kõiki üles nimetama oma kandidaate igale valla autasule!

Ole hea ja mõtle,

1)   Kes on see mittekihnlane, kellele saaksime sel aastal anda Kihnu valla aukodaniku aunimetuse vallale osutatud väljapaistvate teenete eest?

2)   Milline Kihnus aset leidnud või Kihnuga seotud ettevõtmine, mis 2017. aastal on Kihnu vallale või kihnlastele olnud olulise tähtsusega, väärib „Aasta tegu" nimetust.

3)   Kellele kihnastest kuulub Sinu arvates eriline austusavaldus Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest?

4)   Kes vääriksid (nii juriidilised kui füüsilised isikud) 2017. aastal kordasaadetu eest vallapoolset tänu?

Autasude tegemise ettepanek, 2017 aasta kohta