MTÜ Väikesaarte Liit on loodud eesmärgiga toetada püsiasustusega väikesaarte arengut. 

Liit on asutatud Kihnu ja Vormsi valla poolt 02.04.2018