25.03.20

 

 

Eriolukorra kokkuvõte Kihnu kontekstis

❗ Kes käib Pärnus tööl ja on elukoht Pärnus - Sul ei ole lubatud Kihnu tulla, va erandid!

❗ Liikumispiirangu kehtestamise otsus  ja eriolukorra täiendavad meetmed

                                          

 

Üldine

❗ Kihnu Vallavalitsus ja allasutused on külastajatele suletud, vastuvõttu ei toimu. Info saamiseks helistage asutuse või isiku kontaktnumbrile, mille leiate www.kihnu.ee. Üldkontakt 44 69 910 või info@kihnu.ee . Kriisikomisjoni esimees: Ingvar Saare, vallavanem, 51 19 242, vallavanem@kihnu.ee

Vastavalt eriolukorra juhi korraldustele teeb KOV koostööd PPAga liikumispiirangu ajal tegevuste korraldamiseks.

 

Meditsiin ja sotsiaalteenused

❗ Perearst ja apteek → lepi kokku aeg 44 69 922, pereõde Riina Saare. Ära mine eelneva kokkuleppeta kohale - ootama pead õues!

❗ Kui pead hooldama oma eakat sugulast ja selleks Kihnu tulema - võta ühendust sotsiaaltöötaja Aive Havikuga tel 51 33 193. Leiame lahendused.

❗ Meditsiinitransport toimub olenemata graafikukohastest reisidest.

 

Teenused

❗ Tahad kauplusest osta - kasuta eelkomplekteerimist - see on tasuta. Kauba eest saab tasuda järele minnes.

❗ Kihnu kauplused on kokku leppinud, et ostjate palvel komplekteerivad poed eelnevalt kauba ja ostjad saavad poest selle kätte nii, et ei pea kogunema poe siseruumidesse.

Kihnu pood – tel 44 69 955

Kurase pood – tel 52 73 752

❗ Kaupa saab ka koju tellida. Kojutellimus maksab mõlemal juhul lisaks 5 EUR olenemata kauba kogusest.

❗ Palume kaubaautode saabumise järgselt mitte poode ummistada ja mitte koguneda järjekorda.

❗ Eakaid teavitab valla sotsiaalosakond ja toimetab neile kauba koju tasuta.

❗ Kaupa jätkub piisavalt ja poed on avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel.

❗ Täname poode valmisoleku eest operatiivselt reageerida.

❗ Jäätmejaam on avatud - jäätmed saab ära anda, sularahaga arveldamist EI TOIMU! Täpsem info lahtiolekuajal telefonil 44 20 220 ja muul ajal 50 39 333.

❗ Post liigub, postipunkt on suletud

 

KALANDUS

Kalur võib käia merel, kui läheb merele Kihnust ja tuleb tagasi Kihnu. Kakuamipüük toimub tavapäraselt - vältida igasugut kontaktsust mandril.

 

TRANSPORT

❗ Eriolukorra laevagraafik www.veeteed.com vaata rubriiki UUDISED.

❗ ❗ ❗ Keelatud on liikumine Kihnu valla territooriumile ja territooriumilt välja! Liikumist kontrollib PPA patrull iga laevareisi puhul eraldi.

❗ Erandid:❗

❗ 1) isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel EI PIISA arstiaega kinnitavast SMS teatest, vajalik on otsus!

❗ 2) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile tooraineid ja kaupu; toob kauba Kihnu ja samal päeval läheb laevaga tagasi. Kontrollib PPA.

❗ 3) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil; kohalik tootmisettevõtte, vajalikud on veoselehed jm dokumentatsioon - PPA kontrollib vastavust.

❗ 4) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga

territooriumil asuvasse elukohta; NB! Piirangu aluseks ei ole elanikeregistri registreering. Juhul, kui isikul on teadaolevalt mandril asuv püsiv elukoht (näiteks töötab või õpib mandril), ei ole tal lubatud Kihnu tulla (näiteks elad mandril, aga tahad nädalavahetuseks tulla oma vennale-õele-emale-isale külla). PPA ja KOV teevad antud asjaolu täpsustamiskes koostööd - kui oled mandril, püsi palun seal. Täiendavalt vaata punkti 10 ja 11.

❗ 5) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda; PPA ametniku igakordne otsus, vaata ka punkti 10 ja 11.

❗ 6) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda liikumispiiranguga territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;

❗ 7) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove;

❗ 8) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib osaleda lähisugulase matustel;

❗ 9) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse osutamisel.

❗ 10) isik, kelle elukoht on liikumispiiranguga territooriumil, kuid kelle töökoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni; lähed, siis jääd!

❗ 11) haigusnähtudeta isik, kelle elukoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, kuid kelle töökoht on liikumispiiranguga territooriumil, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni.". tuled, siis jääd!

❗ Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

❗ ❗ ❗ NB! Kordame üle - hommikul linna asju ajama ja õhtul tagasi on KEELATUD v.a erandid. Mis juhtub kui lähed → PPA saadab sama praamiga tagasi.

 

Veel liiniveoga seonduvalt:

❗ Pakivedu toimub tavapärasel viisil - pakid saab jätta laevameeskonna näidatud kohta ja teisel pool võtab saaja paki samast kohast.

❗ Kaubavedu alustega tekil on lubatud - rokla jmt tõstevahendid peavad olema kaubavedajatel endil nii Munalaiu kui Kihnu pool, laeval tõstevahendeid ei ole. Laeva väljumine võib hilineda laadimiste tõttu.

❗ ❗ ❗ PPA täiendavad selgitused eriolukorra liikumispiirangu kohta vaata www.politsei.ee

Olukord on ebamugav, aga koos asjakohaseid meetmeid rakendades saame sellest kiiremini võitu! Palve kehtib ka neile kihnlastele, kes soovivad Kihnu "maapakku" tulla - Teie otsusel võivad olla kurvad tagajärjed, mistõttu tungiv soovitus on jääda oma elukohta!

 

 Täname kõiki senise mõistva suhtumise eest 

 

Uudised ja teated