|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|

2012

EHA VELLEND

 • Võimaluse loomise eest anda meditsiinilisi analüüse Kihnus.

MARIA MICHELSON

 • Viiulimängu edendamise eest.

KIHNU KULTUURIRUUM

 • Esimese Kihnu viiulifestivali korraldamise eest.

KIHNU KULTUURI INSTITUUT

 • Kihnukeelse lasteraamatu "Aett, eit ning mia" kirjastamise eest.

JOEL SANG

 • Kihnu Raamatukogule kingitud raamatute eest.

MARIS VALM

 • Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.

PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA

 • Kihnu valla esmaabisüsteemi käivitamise eest.

SILVI MURULAUK

 • Väljaspool Kihnut elavatele kihnlastele üläljõstmistõ korraldamise eest.

TÕSTAMAA VALD

 • Kihnlastele hõljukiühenduse korraldamise eest.

VIIVE LEHOLA

 • Abivajajate abistamise eest.

2011

KÜLLI LAOS, REENE LEAS, EVI TÕEVÄLI

 • Panuse eest Kihnu Aabetsa valmimisse.

KIHNU MERE SELTS

 • Kihnu Jõujaama korrastamise ning 2010. aasta meeldejäävate kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimise eest.

MÕNU KÄSITÖÖTALU

 • Tegevuses osalejatele Kihnu käsitöö ja kultuuri hoidmise ja edasiarendamise eest.

HILMA KERBAK

 • Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu ja laulu õpetamise eest.

VEERA LEAS

 • Kihnu-Ruhnu mängude traditsiooni taaselustamise ja eduka läbiviimise eest.

MILVI VAHKEL

 • Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.

ÜLLE PÜÜA

 • Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.

OLEV MIHKELMAA

 • Kihnu inimeste ja eluolu fotodele jäädvustamise eest.

2010

 • MIHKEL LEAS
Kodanikualgatuse eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli hoolekogu esimehena.
 • JAANUS JÜRIVETE

Igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste transpordivajaduste tagamisel.
 • RAINO LAINE, JAANUS PÕLDER, RAIDO KOPPEL

Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest.
 • TOOMAS PAJULA

Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest.
 • BRITT LANKOTS

2009. aastal nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 • PAAL PÕLLUSTE

Valla 2009. aasta suurprojekti Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine, teostamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.
 • KÜLLI LAOS

Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.

2009

 • HILMA KERBAK

Mitmekülgse ja eduka huvitegevuse ja Kihnu pillimängu-traditsiooni elustamise eest.
 • EDA TAPP

Laste mänguväljaku projekti juhtimise eest.
 • KOIT LEAS

Ettevõtluse arendamise eest.
 • MARE MÄTAS

Metsamaa külakeskuse avamise eest.

 • dr. MIHKEL MARDNA ja dr. ROMEK MÄRTSIN

Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervishoiu valdkonnas.

2008

 • ELLA LEAS, ELVI VESIK, SALME SUTT, MARIA KÖSTER, LIISA NAZAROVA, MARIA LAOS, VILMA LAARENTS, SALME MÄTAS

Kihnunaised pika ja kohusetruu teenistuse eest Kihnu kirikus.
 • MIHKEL LEAS

Kihnu kalurite tulemusliku esindamise eest.
 • ENDEL VESIK

Pikaajalise töö eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.

2007

 • ANDRES PREE

Heategevusliku panuse eest.
 • ANNELI LAARENTS

Käsitööpoe rajamise eest.
 • HANNO HAAMER

Heategevusliku panuse eest.

 • JOEL SANG

Heategevusliku panuse eest.
 • LEA JÕGISUU, MARE MÄTAS

Laste ettevalmistamise ja suurepäraste tulemuste saavutamise eest Itaalias.
 • MARJU VESIK, NELE VESIK

Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.
 • PAAL PÕLLUSTE

Kihnu Majanduse OÜ käivitamise eest.
 • PRIIT HALLER

Heategevusliku panuse eest.

2006

 • MARE MÄTAS
Koduloo ringi juhatamise eest.
 • AGO LAOS, ENDEL VESIK, ERVIN KALDMÄE, JAANUS KULDKEPP, MIHKEL SAARE, RÜNNO PIKK, TAAVI SEPP, TARMO LAOS, TIIT LANNO, VALLO UMB
Kihnu Päästemeeskond, mehisuse eest päästetöödel 2005. aasta jaanuaritormi ajal.