Distantsõppe eesmärk on vähendada koroonaviiruse levikut grupi kogunemiste kaudu ehk suures grupis on võimalus, et levitame haiguse kõikidesse kodudesse.

Alates 1. märtsist on 1.-4. klass kontaktõppel koolimajas ja 5.-9. klass distantsõppel.

Toidupakkide jagamine on 2. märtsil kell 14-16 söökla ukse kaudu.

Õpilane:

 • Täidab koolis kokkulepitud reegleid (videotunnid, kontrolltööde sooritamine).
 • Iga õpilane teab, et tema käitumine mõjutab kõikide heaolu, austame üksteist!
 • 12.a ja vanemad õpilased kannavad maski kui tulevad konsultatsioonile.
 • Küsib õpetajalt abi ja annab koheselt teada õppetööd takistavatest asjaoludest.
 • Koostab endale päevaplaani ja järgib seda.
 • Jälgib igapäevaselt e-kooli ning täidab antud ülesandeid. Koolipäev algab kell 9.00 ka distantsõppel olles, kodutööd tuleb esitada hiljemalt kell 16.00.
 • Eraldi kodutööd järgmiseks päevaks ei anta.
 • Distantsõppel kehtib tavatunniplaan, videotundide toimumise täpsustavad õpetajad e-koolis.
 • Videotunnis järgib videotunni reegleid.
 • Suhtleb digitaalselt klassikaaslastega ??
 • Osaleb iganädalasel klassijuhataja tunnis, toimumisest annab õpetaja e-koolis teada.
 • Küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga. 
 • Kool laenutab distantsõppeks vajadusel ja võimalusel õpilastele kooli süle- ja tahvelarvuteid. Kool sõlmib välja laenutatud süle- ja tahvelarvutite osas lapsevanematega lepingud.