|2011|2010|2009|2008|2007|2006|

2011

 • MARE MÄTAS, aasta kihnlane 2011

Kihnu Mere Peo traditsiooni algatamise ja ürituse eduka elluviimise eest.
 • VILMA METSA, elutööpreemia 2011

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.

2010

 • Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit STEFANUS, Kihnu valla aukodanik 2010

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Jumalateenistusel osalemise eest Kihnus.
 • MAIE AAV, aasta kihnlane 2010

Kihnu Muuseumi rekonstrueerimise projekti eduka elluviimise eest.
 • ENDEL VESIK, elutööpreemia 2010

Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.

2009

 • ANU RAUD, Kihnu valla aukodanik 2009
Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu käsitöö uurimine, kogumine ning motiivide kasutamine Eesti vaibakunstis.
 
 • ENNO KAARE, aasta kihnlane 2009

Kihnu jäätmejaama töölerakendamise eest.

 • KATRIN KUMPAN, elutööpreemia 2009

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu rahvalaulu ja kultuuri säilitamise ja arendamise eest.

2008

 • MARK SOOSAAR, Kihnu valla aukodanik 2008

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu-teemaliste filmide „Kihnu Kristjan", „Kihnu naine", „Kihnu mees" jpt filmi-, foto- ja audiotalletuste autor.
 • MIHKEL SAARE, aasta kihnlane 2008
Kihnu Külmhoone tegevuse eestvedamise eest.
 • ROSAALI KARJAM, elutööpreemia 2008

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Kihnu käsitööoskuste ja rahvatarkuste kogumine ning nende tulevastele põlvedele edasiandmine.

2007

 • HARRI JÕGISALU, Kihnu valla aukodanik 2007

Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu-aineliste raamatute „Maaleib" ja „Meri põlõm´tõ paljas vesi" autor.
 • MARIA KÖSTER, Kihnu valla aukodanik 2007 (postuumselt)

Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Elas 105.aastaseks.

 • TAIVI LAOS, aasta kihnlane 2007

Lasteaia loomise ja eestvedamise eest.
 
 • ANNE-MARI BURAKOVA, elutööpreemia 2007
Teenistuse eest Kihnu muuseumis ja Kihnu koolis.
 • VIRVE KÖSTER, elutööpreemia 2007

Pika ja tulemusliku töö eest kultuuri valdkonnas.

2006

 • INGRID RÜÜTEL, Kihnu valla aukodanik 2006

Pikaajalise Kihnu rahvamuusika alase teadustöö eest.
 
 • ENNO TŠETŠIN, aasta kihnlane 2006
Traditsioonilise paadiehituse taastamise eest.
 • ELMAR RANDMA, elutööpreemia 2006

Hariduselu edendamise ja kohaliku omavalitsuse pikaaegse juhtimise eest.