Ettevõtlus

Kihnu valda on registreeritud 52 äriühingut, äriregistrisse on kantud 84 füüsilisest isikust ettevõtjat, neist ca 57 tegelevad kalapüügiga. Maksimaalse hõivatuse perioodil jagunevad töökohad saarel valdkondlikult järgnevalt:
 
  • kalandus ca 30%;
  • eelarvelised asutused ca 20%;
  • turismimajandus 16%;
  • teenindus 14%;
  • riiklikult finantseeritavad töökohad 8%;
  • kaubandus 6%;
  • väiketootmine ca 5%
  • kolmas sektor 2%