I klass - 6 õpilast, klassijuhataja Evi Tõeväli

II klass - 2 õpilast, klassijuhataja Evi Tõeväli

III klass - 9 õpilast, klassijuhataja Külli Laos

IV klass - 5 õpilast, klassijuhataja Erle Tapp

V klass - 5 õpilast, klassijuhataja Erle Tapp

VI klass - 5 õpilast, klassijuhataja Erle Tapp

VII klass - 3 õpilast, klassijuhataja Kai Maser

VIII klass - 2 õpilast, klassijuhataja Kai Maser

IX klass - 2 õpilast, klassijuhataja Kai Maser