Kihnu Kool

Direktor: Jana Ruubel

tel +372 5550 9983

e-post kool@kihnu.ee

Õpetajate tuba tel +372 5567 1491

Reg. nr. 75003973

Linaküla 88003

Kihnu vald Pärnumaa

Arveldusarve:

Kihnu Vallavalitsus

EE481010220079004014

Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi Kontakt Amet
Jana Ruubel

kool@kihnu.ee

+ 372 5550 9983

Direktor
Lasteaiarühm Mereperelapsed

lasteaed@kihnukool.org  

+372 5620 5509

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abi
Elme Männi elme.manni@kihnukool.org Lasteaia õpetaja, 7. klassi juhataja, huvijuht, HEV koordinaator
Erle Tapp erle.tapp@kihnukool.org Inglise keel, ajalugu, 5. ja 6. klassi juhataja
Evi Tõeväli evi.toevali@kihnukool.org I ja II klassi juhataja, matemaatika
Hille Umb hille.umb@kihnukool.org Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Hilma Kerbak hilma.kerbak@kihnukool.org Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants
Ille Aas ille.aas@kihnukool.org Lasteaia õpetaja
Kai Maser kai.maser@kihnukool.org Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, 8. ja 9. klassi juhataja
Külli Laos kulli.laos@kihnukool.org III ja IV klassi juhataja, kihnu keel, kihnu laul ja tants
Ly Lilles ly.lilles@kihnukool.org Vene keel, matemaatika
Daniel Tapp daniel.tapp@kihnukool.org Kehaline kasvatus

Õie Merimaa

oie.merimaa@kihnukool.org Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus
Ain Jepišov ain.jepisov@gmail.com Tööõpetus

Kihnu kooli tugipersonal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evi.toevali@kihnukool.org Raamatukogu
Talvi Kott kool@kihnu.ee Kokk
Milvi Vahkel - Kooli perenaine
Kelli Mätas admin@kihnukool.org Assistent