Sotsiaaltransporditeenus

Kihnu Vallavalitsus osutab vallale kuuluva sõidukiga transporditeenust avalike teenuste kasutamiseks ja elukondlike vajaduste rahuldamiseks (apteek, kauplus, postkontor, arstiabi kasutamine, raamatukogu külastamine jms).
 
Transporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kihnu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
 
  1. kasutada isiklikku sõiduautot;
  2. transporti iseseisvalt korraldada.
Transporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab sotsiaalametnikule suulise avalduse teenuse vajalikkuse kohta, milles on märgitud külastatavad asutused ning teatab sellest vähemalt ühe tööpäeva ette.
 
 
Sotsiaaltranspordi teenust reguleerivad õigusaktid on: