« Back

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru infopäev

            Lugupeetud Leader projektitaotlejad

 

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine" INFOPÄEV teisipäeval, 05.11.2019 kell 16.00 – 18.00 Pärnu Lahe Partnerluskogu büroos Audru Koolis, Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas (sissepääs Audru poolsest parklast koolimaja otsauksest, II korrusel) 

Päevakord:

Projektitaotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas ja meetmelehe tutvustamine.

 

Infopäeval osalemisest või mitteosalemisest palume teavitada hiljemalt 02.11.2019

e-mailile plpparnu@gmail.com või telefonidel: +372 5092261, +372 4331053