Vabad töökohad

Kihnu Kooli muusikaõpetaja

Kihnu Kooli vene keele õpetaja

Kandidaadil palun esitada hiljemalt 03. maiks 2021 aadressil kool@kihnu.ee:

1) kirjalik avaldus;

2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

4) kandidaadi soovil muud dokumendid.

Täpsem info:

Direktor: Jana Ruubel

tel +372 5550 9983 

e-post kool@kihnu.ee