Ettevõtlus

Kihnu valda on 2019 aasta seisuga registreeritud 142 äriühingut ja füüsilisest isikust ettevõtjat. Reaalselt tegutseb valla territooriumil ca 96 ettevõtjat, nendest ca 35 on seotud turismimajandusega. Kalapüügilube on väljastatud 2019 aastal kutselise kaluri püügiloa alusel 59 Kihnu saare püsielanikule ja ettevõtjale.