Huvitegevus Kihnu Koolis

KIHNU on 16 ruutkilomeetri suurune saar Balti meres. Kihnu saare pooltuhat elanikku on tänulikud UNESCO-le, kes tunnustas nende esivanemate pärimuskultuuri ja võttis selle inimkonna vaimse pärandi meistriteoste nimekirja.
 
Suur tunnustus kohustab kihnlasi eriti hoolikalt hoidma muistseid kombeid, traditsioone ja rituaale, mida järgitakse oma igapäevaelus.
 
Kihnu pärimuskultuuri järjepidevuse üheks alustalaks on Kihnu Kool, mille 35 õpilast väärtustab oma saare kultuuri ja annab omapoolse panuse kihnu kultuuri jätkusuutlikkusele.
 
Kooli folklooriansambel SUARÕKÕ on tegutsenud 25 aastat. Ansambli koosseisus laulavad, tantsivad ja mängivad pilli   peaaegu kõik kooli õpilased. SUARÕKÕ on alati oodatud esinema paljudesse paikadesse nii oma kodus kui ka väljaspool. Viimased reisid on meid viinud Itaaliasse, Tsehhi, Slovakkiasse, Leetu ja Peterburi.
 
Ansambli repertuaaris on autentsed kihnu laulud, tantsud ja pillilood. Kui lapsed lõpetavad Kihnu Kooli ja jätkavad õpinguid mandril, jäävad nad ikkagi seotuks oma saarega ning laulavad ja tantsivad edasi saarel tegutseva folklooriansambli KIHNUMUA ridades.

Kihnu is a small island in the Baltic sea with a surface area of 16 square kilometres. The island's populate of about 500 is extremely grateful to UNESCO for acknowledging their ancestral traditional culture and for adding the island's spiritual legacy to the representative list of intangible cultural heritage of humanity. 
 
This grand acceptance into UNESCO does require that Kihnu people hold true to the ancient customs, traditions, and rituals that make up their everyday lives. A large part that keeps the traditional culture alive is the Kihnu school, where 35 students value their island's culture so much and continuously put in effort to keeping it alive. 
 
The school's folk ensemble SUARÕKÕ has been actively singing, dancing, and playing instruments for 25 years and almost all the current students are members. SUARÕKÕ is highly desired to perform not only on their own homeland but to foreign destinations as well. Some of the most recent trips have been to Italy, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, and St.Petersburg. 
 
The ensemble's repertoire contains authentic Kihnu songs, dances, and instrumental songs. Even when students have graduated from Kihnu school and continue their studies on the mainland, they still remain deeply connected with the island and most join the older folkloric ensemble KIHNUMUA and continue to sing, dance, and celebrate their beautiful ancient culture.