Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Noorsootöö eesmärk tervikuna on 7-26aastaste noorte omaalgatuse toetamine.

 

Kihnus vallas on sissekirjutatud ligi 130 noort, kellele lisanduvad veel mandril elavad ja õppivad noored. Noorsootööd tehakse põhiliselt läbi järgmiste organisatsioonide: Kihnu Kool, Kihnu Muusem, Kihnu Rahvamaja, Kihnu Kultuuriruum, Kihnu Pärimuskool, Kihnu Noortetuba KINU.

 

Kihnu Noortetuba KINU, rahvamajas, on koht, kuhu on oodatud kõik noored. Koondab ja jagab noorsoo infot, pakub tegevusi.

 

Avatud: E-N kell 12-16.00

 

Kõige kiirem ja värskem info FB: Kihnunoortetuba

Noorsootöötaja: Jana Ruubel, noortejuht@kihnu.ee. Tel+37253321220

Noortetoast saab laenutada discgolfi kettaid.

 

Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

Lähtuvalt eesmärgist peavad tegevused olema:

• hariduslikud, mis võimaldavad noorel arendada oskusi ja teadmisi;

• võrdseid võimalusi tagavad ehk sobilikud kõigile noortele, olenemata nende hariduslikust, majanduslikust või sotsiaalsest taustast;

• läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;

• noori toetavad, et ta mõistaks ja räägiks kaasa teemade puhul, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda.

 

Väikeses piirkonnas nagu Kihnu seisneb noortetoa/keskuse väärtus noorte jaoks võimaluses olla koos sõpradega, avaldada arvamust noorte soovide kohta, osaleda ühistegevustes rahvamajas ja väljasõitudel ning tulla ise välja mõne uue ideega ja see ka teostada.

 

Kihnu valla Huvihariduse - ja Huvitegevuse kava kitsaskohtade lahendamiseks.

 

4H Suarõ Nuõrõd on Eesti 4H Kihnu klubi tutvustab ennast nii:

Võtame osa teiste poolt korraldatud laagritest, mis enamjaolt toimuvad mujal Pärnumaal, kuid tihti korraldame miskit ka ise, et noored saaksid ürituse korraldamise kogemust ja arendaksid oma meeskonnatööd. Tegutseme aastast 2016 ja selle aja jooksul oleme korraldanud laagreid ka teistele 4Hkatele, teinud talguid, võtnud kahel korral osa Kihnu kohvikute päevast ja muulgi ajal lõbusalt koos aega veetnud. Praegu on meie klubi nimekirjas üle 30 eri vanuses noore. Kuidas saada liikmeks? Ole vähemalt 7-aastane ja võta ühendust klubi juhendajaga (Laura Jõe). Täita tuleb ankeet ja maksta liitumistasu 3€. Edaspidi tuleb igal aastal tasuda ka aastamaks, mis on 2€. Laagrid on tavaliselt nii noortele kui ka nende vanematele taskukohased ja jäävad alla 10€. Selle sisse on arvestatud nii söögikorrad, tegevused kui ka tihtipeale auhinnad.

Info ja tegemised FB: Suarõ Nuõrõd, juhandaja Pärdi-Jaagu Laura.

 

Kasulikud lingid

Noorteinfoportaal Teeviit pakub vahetut infot õppimise, töö, karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade kohta. Lugeda saab noorte endi kogemuslugusid, leida kontaktid nõu ja abi saamiseks.

www.teeviit.ee

FB:Teeviit