« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevustoetuste II taotlusvooru.

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevustoetuste II taotlusvooru  alates 10. maist  2021. Taotlusvoor on avatud 31. maini 2021.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Toetusfondi määrus ja taotluste vormid asuvad valla veebilehel www.kihnu.ee, ettevõtluse valdkonna all.

 

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 31. maiks 2021 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus, Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.