« Tagasi

Eesti mereala planeeringu põhilahenduse ja selle mõjude hindamise avalikustamine

Eesti mereala planeeringu koostamisel on jõutud kooskõlastamise ja arvamuste andmise etappi. Paralleelselt sellega viiakse läbi ka täiendav avalikustamine. Kooskõlastamine ja avalikustamine toimub perioodil 18.05-18.06.2021. Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ning mõjude hindamisele saab 18. juunini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee. Tutvu täpsustunud materjalidega siin.