« Tagasi

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvooru.

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvooru.

Kihnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvooru  alates 04. märtsist 2019. Taotlusvoor on avatud 01. aprillini 2019.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Kihnu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 1 „Kihnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.


Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarve ning lisa 2.2 kohase lihtsustatud äriplaaniga.  


Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 01.aprill 2019 elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil: Kihnu Vallavalitsus, Linaküla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.

Määruse koos taotluse- ja aruande vormidega leiate SIIT